Algemene jaarvergadering 2008

04/01/2008

Nadat iedereen weer was bijgekomen van de feestdagen en de jaarwisseling was het weer tijd voor de jaarlijkse algemene jaarvergadering voor alle leden van het gilde. Met een grote opkomst kon de vergadering beginnen rond de klok van 20.00 uur. Na het doornemen van de vorige notulen volgde het laatste kasverslag dat was opgesteld door Theo van Kessel. Theo heeft als 2e Deken de afgelopen acht jaren alles prima voor elkaar gehad en nu heeft hij besloten om ermee te stoppen en plaats te maken voor een opvolger. Het kasverslag was ook dit jaar weer goed opgesteld en het gaf aan dat we er als gilde de laatste jaren financieel goed voor zijn komen staan. Theo werd bedankt voor de inzet door hoofdman Theo Kuijpers en later zou nog teruggekomen worden op zijn afscheid als bestuurslid.

Hierna werd besloten om de contributie en onkostenvergoeding voor 2008 niet te wijzigen. Wel is het noodzakelijk om het teergeld te verhogen met € 2,50, om er voor te zorgen dat dit kostendekkend blijft. Dit in verband met de gestegen bierprijzen bij “De Zandpoort”. Vervolgens werd weer door woordvoerders van alle onderdelen binnen het gilde (geweerschutters, tamboers, vendeliers en kruisboogschutters) apart verslag gedaan van de ondernomen activiteiten in het afgelopen jaar. Het waren achtereenvolgens Marcel de Vos, Marjon Ermers, Jeroen Kuijpers en Christien Rijnen die een mooi overzicht gaven. Vervolgens werd kort ingegaan op de begroting van het Gildenfestijn Groeningen in 2009. Hier zullen we het uitgebreider over hebben tijdens St. Tunnis.

Na de pauze was het tijd voor de bestuursverkiezingen en het stemmen om nieuwe leden. Aftredend volgens rooster was Theo van Kessel en hij stelde zich niet herkiesbaar. Hoofdman Theo Kuijpers richtte het woord aan hem om hem te bedanken voor de afgelopen jaren. Hij kreeg hierbij een Irischeque aangeboden en Jeanne van Kessel kreeg een mooie bos bloemen. Ook Theo van Kessel had van de gelegenheid gebruik gemaakt om iedereen te bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen. Als kandidaat voor het bestuur had Jan Loenen zich gemeld bij het bestuur. Na stemming werd Jan als nieuw bestuurslid gekozen, we wensen hem veel succes de komende jaren. Hierna moest gestemd worden voor de toetreding van een vijftal nieuwe leden, te weten: Harry van Bakel (nieuwe drumbandinstructeur), Ton Evers, Jos Kusters, Bram Thijs en Nico van der Zanden. Allemaal werden ze met ruime meerderheid gekozen en verwelkomd binnen ons gilde. Na de ingekomen stukken en een aantal korte mededelingen volgde een woord van beschermheer dhr. Karel van Soest. Hij liet een aantal bijzondere gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue passeren en ook keek hij vooruit naar dat wat ons het komende jaar te wachten zal staan.

Na de rondvraag werd de vergadering weer gesloten met de christelijke groet en kon iedereen nog een tijd gezellig met elkaar bijpraten. We kunnen weer terugkijken op een plezierige en nuttige jaarvergadering en we zijn als gilde weer klaar voor een nieuw jaar. We willen alle aanwezigen en iedereen die moeite heeft gestoken in de organisatie bedanken voor hun inzet.