Wedstrijden

Op gildedagen zijn er ook wedstrijden in trommen en hierbij moeten de tamboers verplichte werken en keuzewerken uitvoeren en dit dient stilstaand of marcherend uitgevoerd te worden. De verdeling over de verschillende klassen is als volgt:

 • Gildetrom-individueel:
  Hierin is er een onderverdeling in junioren jonger dat 16 jaar en senioren van 16 jaar en ouder.
 • Gildetrom-groepen (korps):
  Een criteria hierbij is dat een groep tenminste bestaat uit drie tamboers.
 • Muziektrom-individueel:
  Hierin wordt een onderverdeling gemaakt in ereklasse, hoofdklasse, klasse A en klasse B. Er is dus een indeling naar de persoonlijke bekwaamheid in het trommen.
 • Muziektrom-groepen (korps):
  Ook hierin is er een onderverdeling in ereklasse, hoofdklasse, klasse A en klasse B. Net als bij het onderdeel Muziektrom-individueel wordt hier dus een indeling gemaakt, hier naar de bekwaamheid van elk korps.