Lidmaatschap

Binnen het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde kennen we een aantal lidmaatschapsvormen.

Jeugdleden

Jeugd in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar kan jeugdlid worden en daarmee deelnemen aan alle activiteiten voor de jeugd, waaronder lessen bij de verschillende onderdelen. De onkostenvergoeding voor jeugdleden bedraagt € 17,50 per jaar en dient tijdens Pinksteren te worden betaald.

Leden en aspirant-leden

Hiernaast kennen we voor dames en heren van 18 jaar en ouder het lidmaatschap. Hiermee kan men deelnemen aan de activiteiten bij de verschillende onderdelen, maar dit is niet verplicht. Leden kunnen ook deelnemen aan het koningschieten en de verschillende teermomenten tijdens Pinksteren en St. Tunnis. Iemand die lid wil worden dient woonachtig te zijn in Groeningen of directe omgeving en van onbesproken gedrag te zijn. Leden worden geacht deel te nemen aan de (christelijke) gebruiken van het gilde.

Nieuwe aspirant-leden, die voor aanvang van de algemene jaarvergadering de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben, dienen gekozen te worden door de leden en het bestuur door schriftelijke stemming op de jaarvergadering. Jeugdleden worden automatisch lid op 18-jarige leeftijd bij de eerstvolgende jaarvergadering. Bij verhuizing naar elders, kan men indien men reeds lid is, lid blijven. Men kan kiezen of men wel of niet een kostuum wil dragen. Aan bepaalde gelegenheden (zoals concoursen en gildedagen) kan echter alleen deelgenomen worden indien men gekostumeerd is.

De contributie voor leden (mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder, die in de jaarvergadering als lid zijn gekozen) bedraagt € 36,00 per jaar. Personen die 18 jaar en ouder zijn, maar pas na de afgelopen jaarvergadering bij het gilde zijn gekomen, zijn nog aspirant-lid en betalen een onkostenvergoeding van € 20,00 voor dat lopende jaar.

Onkostenvergoeding, contributie en/of teergeld dient tijdens Pinksteren van dat jaar te worden betaald.

Als u interesse hebt om lid te worden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Graag hierbij vermelden of u graag een kostuum wil dragen en of u eventueel interesse hebt om lid te worden als tamboer, vendelier, geweerschutter, kruisboogschutter en/of zilverdrager.