Wedstrijden

De schutters schieten regelmatig in wedstrijdverband. Zo wordt er geschoten op concoursen en op gildedagen. Ook vinden er ieder jaar twee Nederlands Kampioenschappen plaats (één voor het opgelegd schieten en één voor het vrije hand schieten) en is er een federatietoernooi waar aan kan worden deelgenomen.

Op zondag is er meestal een concours waar alle gilden en schutterijen uit de Kring Land van Cuijk aan mee kunnen doen, hier zijn twee verschillende soorten concoursen te onderscheiden. Tijdens de zomerperiode zijn er de bekerconcoursen en tijdens de winterperiode zijn er altijd de varkensconcoursen. Bij de varkensconcoursen is varkensvlees te winnen en bij de bekerconcoursen zijn geldprijzen en bekers te winnen.

Op een bekerconcours worden verschillende onderdelen geschoten. De benamingen van deze onderdelen zijn:

  • Kampioen
  • Personeel
  • Extra aanbieding
  • Vrije hand
  • 55+
  • Dames
  • Jeugd
  • Korps
  • Koning

Bij de onderdelen Kampioen, Personeel, Extra aanbieding en Vrije hand kunnen schutters individueel deelnemen en hierbij kunnen verschillende geldprijzen gewonnen worden. Bij de eerste drie zojuist genoemde onderdelen wordt er opgelegd geschoten en bij het Vrije hand onderdeel wordt er niet opgelegd geschoten. Het voornaamste verschil bij deze vier onderdelen is het aantal te winnen prijzen en de hoogte van de te winnen geldbedragen. Bij deze onderdelen kunnen de schutters dan ook alleen geldprijzen winnen.

Bij het onderdeel 55+ mogen alleen schutters deelnemen die 55 jaar of ouder zijn en bij de onderdelen dames en jeugd mogen vanzelfsprekend alleen dames en jeugdige schutters (tot 18 jaar) deelnemen. Bij deze onderdelen kunnen bekers gewonnen worden.

Bij het onderdeel Korps wordt er met 4 schutters geschoten, iedere schutter schiet dan 3 keer zonder in te schieten en het totaal wordt opgeteld. Wanneer dit totaal door meerdere korpsen wordt behaald moet er afgekampt worden, hierbij moet iedere schutter van ieder korps één keer schieten op een bepaalde wip en ook dit totaal wordt opgeteld. Dit wordt herhaald totdat de winnaars bekend zijn, de beste drie korpsen winnen vervolgens een beker. Ook krijg je bij dit onderdeel punten, namelijk 20 punten voor de eerste plaats, 19 punten voor de tweede plaats en dat gaat op deze manier verder tot een aantal van 11 punten. Het korps dat op het einde van het seizoen de meeste punten heeft behaald mag zichzelf Kampioen Korps Kring Land van Cuijk noemen. De tweede plaats wordt Reserve Kampioen Korps Kring Land van Cuijk genoemd. Het gilde van Groeningen heeft al meerdere malen een van deze prijzen gewonnen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Kampioenen. Alle korpsen krijgen tijdens het laatste concours een beker, dus niet alleen de nummers een en twee.

Bij het onderdeel Koning mag van ieder gilde één persoon deelnemen (bij voorkeur de koning) en de winnaar krijgt een koningskruis (medaille in de vorm van een kruis).

Bij varkensconcoursen worden dezelfde onderdelen geschoten als bij bekerconcoursen, met uitzondering van de onderdelen Korps, Jeugd en Koning. Er kan op deze concoursen zoals gezegd op alle onderdelen alleen vlees gewonnen worden. Een onderdeel dat wel op varkensconcoursen wordt geschoten en doorgaans niet op bekerconcoursen is het schieten op een houten klos. Hierbij is het mogelijk loten te kopen met daarop een willekeurig getal. Vervolgens wordt er op de houten klos geschoten en telt men bij welk aantal schoten deze eraf is. Diegene met het lot met het nummer dat correspondeert met dit aantal schoten wint een prijs.

Bij gildedagen en Nederlands Kampioenschappen worden doorgaans de onderdelen Personeel, Kampioen, 55+ , Dames, Korps, Viertallen en Vrije hand geschoten. De regels zijn vrijwel hetzelfde, maar meestal mag men minder vaak inschieten, zo mag men bijvoorbeeld maar 4 keer schieten en hiervan moeten 3 schoten raak zijn.

Het onderdeel Viertallen is hetzelfde als het onderdeel korps, alleen zijn er bij het onderdeel korps minder prijzen te winnen en mag er van ieder gilde in tegenstelling tot bij het onderdeel Viertallen maar één viertal aan deelnemen. Er wordt bij deze wedstrijden in viertallen zowel op de wip als op de klos geschoten. Op een gildedag worden er nog twee wedstrijden meer geschoten, namelijk de onderdelen Koning en Keizer. Alle koningen en alle keizers van de aanwezige gilden mogen dan een voor een op een grote klos schieten en degene die de klos eraf schiet heeft gewonnen. Het onderdeel Koning op gildedagen verschilt dus van het onderdeel Koning dat op bekerconcoursen wordt geschoten. Op gildedagen en federatietoernooien kunnen er kunnen er doorgaans alleen zilveren schildjes gewonnen worden. Bij de Nederlands Kampioenschappen kunnen bekers gewonnen worden.