Keizers van het gilde

Elk jaar tijdens Pinksteren organiseert het gilde het traditionele koningschieten, waar ieder gekostumeerd lid aan kan deelnemen. Hierbij wordt om de beurt een schot gelost op een houten klos in de vorm van een vogel. Wanneer het laatste stukje hout los komt van de boom, zal de persoon die het laatste schot heeft gelost de nieuwe koning van ons gilde worden. Wie drie achtereen volgende jaren de vogel afschiet is keizer en blijft dit tot een ander het keizerschap verwerft. De keizer mag niet deelnemen aan het koningschieten totdat er weer een dubbele koning is. De keizer is verplicht om binnen een jaar een keizerster te dragen bij elk optreden naar buiten. Wanneer de keizer het keizerschap verliest, is hij verplicht deze ster te hangen of te laten hangen aan de ketting bij de overige keizerschilden.

Hieronder kunt u informatie vinden over alle bij het gilde bekende keizers door de jaren heen.