Kruisboogschieten wip

Binnen de kruisboogsport onderscheiden we een aantal disciplines. Elke discipline of sectie heeft haar eigen aantrekkingskracht. Binnen het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde beoefenen we twee disciplines; namelijk het kruisboogschieten traditioneel en het kruisboogschieten wip.

Het kruisboogschieten wip komt voort uit de jacht. Het was de wijze waarop jagers vroeger fazanten uit bomen schoten. Ze slopen op kousenvoeten dichterbij en verrasten de vogels in hun slaap. In het zuiden van Nederland worden nog wel “vogelverschietingen” gehouden. Maar dan is de vogel in de meeste gevallen gemaakt van klei of gips en in de vogel zit dan soms een geldbedrag verstopt. De schutter die het klaar krijgt om de “vogel” naar beneden te krijgen is dan de Koning. Doordat het gips aardig hard is kan een dergelijke verschieting lang duren. Als variant hierop werd de vogel vervangen door een schijf van ijzer. Hier is het wipschieten uit ontstaan.

Bij het wipschieten is het de bedoeling om een ijzeren schijfje, variërend van 8 naar 6 cm, welke op een paal van 12,5 meter hoogte ligt, van de paal te schieten

Met behulp van een touw wordt de wip weer op de paal getrokken zodat je weer klaar bent voor het volgende schot. Een dergelijke wedstrijd is heel duidelijk, het is namelijk elk schot wel of niet een punt. Een wedstrijd bestaat uit 20 schoten, verdeelt over 4 palen (die overigens ook wel bomen genoemd worden). Op de eerste paal of boom bevindt zich een schijf of wip van 80 mm, boom 2 en 3 hebben een wip van 70 mm en boom 4 heeft een wip van 60 mm. Op iedere boom dient men 5 maal te schieten. Niet elke vereniging heeft de mogelijkheid om vier bomen te plaatsen in verband met plaatsgebrek. U zult begrijpen dat de bomen uit veiligheidsoverwegingen niet te dicht naast elkaar kunnen staan. Zo is er een pijlenvangersysteem ontworpen welke het mogelijk maakt om de bomen op kortere afstand van elkaar te plaatsen. Bij ons gilde beschikken we over dergelijke pijlenvangersystemen.

Nu kan het gebeuren dat tijdens een wedstrijd 1 of meerdere schutters een gelijk aantal punten behaald hebben. In zo’n geval wordt in een onderlinge nakamp beslist wie de winnaar is. Soms wordt de moeilijkheidsgraad verzwaard met een door de jury te bepalen handicap, bijvoorbeeld door met 1 hand op de rug schieten.

Samenvattend nog enkele punten:

  • Het is de bedoeling om een metalen schijfje van een mast van 12,5 meter hoog te schieten;
  • Er wordt omhoog – dus verticaal – geschoten;
  • Mede daarom wordt er ook geschoten met een speciaal voor deze discipline geschikte boog, die makkelijk op je schouder rust;
  • Er is een magneetje in de schacht van de boog geplaatst, zodat de pijl blijft liggen als je omhoog richt;
  • De pijlen hebben, in tegenstelling tot bij andere disciplines, geen scherpe punt, maar hebben een plat, bot uiteinde;
  • Ieder raak schot levert één punt op;
  • De schijf kan er via een koord in de paal weer opgetrokken worden.

Kruisbogen zijn niet illegaal in Nederland en België, maar wel onderhevig aan wettelijke beperkingen. Een kruisboog mag men alleen in bezit hebben boven de leeftijd van 18 jaar. De kruisboog mag alleen gebruikt worden op een afgesloten (eigen) terrein, dus niet op de openbare weg of andere publiek toegankelijke plaatsen. Men dient de kruisboog wel zodanig naar dit terrein te vervoeren, dat de kruisboog niet onmiddellijk gebruiksklaar is.

Geschiedenis van het kruisboogschieten

De eerste schuttersgilden die in ons land werden opgericht waren kruisbooggilden. Dat gebeurde vanaf het begin van de 13e eeuw. De kruisboog zelf is nog ouder. Door zijn grote kracht was de kruisboog een geducht wapen dat door de gilden op het slagveld en ter verdediging van de stad werd gebruikt. Nadeel was dat het opspannen van de kruisboog relatief veel tijd vroeg. Met de komst van de vuurwapens werd de kruisboog geleidelijk aan minder gebruikt als wapen, maar steeds meer voor folklore, ontspanning en wedstrijden.

Kruisboogschieten is niet alleen een strijd met je tegenstander, maar vooral een confrontatie met jezelf. Het is een sport waarbij het gaat om pure techniek, balans en concentratie. Wie bij het woord kruisboog alléén maar denkt aan gildes en schuttersverenigingen, heeft het mis. Kruisboogschieten is een sport voor iedereen. Jong en oud, man en vrouw beoefenen de sport. Ieder op zijn of haar eigen niveau en in zijn of haar favoriete discipline. Hoewel kruisboogschieten een individuele sport is, zijn het delen van de passie, het uitwisselen van ervaringen én gezelligheid ook belangrijke aspecten. Bij ons zijn de banen (voor het kruisboogschieten traditioneel) gevestigd in ons clubgebouw en staan de bomen (voor het kruisboogschieten wip) op ons schietterrein.

Meer informatie

Via onderstaande externe links kunt u meer informatie vinden over de verschillende disciplines in het kruisboogschieten. Zo zijn hier onder andere de datums en uitslagen van de wedstrijden in de verschillende competities te vinden.