St. Tunnis

Ieder gilde heeft een beschermheilige of patroonheilige waarbij ze van oudsher bescherming zochten. Het gilde van Groeningen heeft als patroonheiligen Sint Anthonius Abt en de later als patroonheilige toegevoegde Sint Nicolaas. In januari van ieder jaar staat het gilde stil bij de naamdag van Sint Anthonius Abt. We vieren dit op 17 januari als dit op een maandag valt, of anders op de eerstvolgende maandag na 17 januari. De naamdag is de gedenkdag van de heilige en zulke dagen vallen over het algemeen op de sterfdag van de heilige. Zo ook in het geval van Sint Anthonius Abt, die als naamdag 17 januari heeft.

De zondag en de maandag na 17 januari staan daarom bij het gilde in het teken van onze patroonheilige Sint Anthonius Abt. Deze twee dagen worden door ons gilde “St. Tunnis” genoemd

Het programma van St. Tunnis is in de loop der jaren op verschillende momenten een klein beetje gewijzigd. Sinds 2006 is de opzet in de huidige stijl en op dit moment ziet het programma er als volgt uit:

Zondag
10:00 uur Samenkomst gildebroeders en gildezusters in volledig kostuum bij het gildehuis
10:15 uur Afmars naar de kapel
10:30 uur Heilige Mis voor alle levende en overleden gilde-leden en afmars naar het gildehuis
11:45 uur Ontvangst door de hoofdman
12:30 uur Aanvang ontbijtbuffet en aansluitend aanvang van de feestmiddag
15:30 uur Aanvang van het teren door de gildebroeders en gildezusters
Maandag
16:00 uur Heilige Mis voor alle leden en alle overleden gilde-leden in de kapel van Groeningen
18:00 uur Koppenverkoop (köpkesmert) ten bate voor de kapel

Tijdens de algemene jaarvergadering kunnen leden van het gilde toetreden tot het bestuur. De eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur dan de bestuursfuncties verdelen onder de bestuursleden. Doorgaans wordt daarom voorafgaand aan de afmars naar de kapel bij St. Tunnis stilgestaan bij deze bestuurswisselingen. Zo is dit het uitgelezen moment om bijvoorbeeld de bestuursschilden om te hangen bij de leden die een nieuwe bestuursfunctie gaan vervullen.

Vanuit het gildehuis is vervolgens de afmars naar de kapel in Groeningen voor de Heilige Mis. Tijdens de Mis wordt er geofferd op de gildetrom door alle aanwezige kerkgangers en aan het einde van de Mis wordt de eed van trouw afgelegd. Na afloop van de Heilige Mis krijgen alle aanwezige kinderen bij aankomst bij het gildehuis een traktatie uit handen van de koning.

Voor aanvang van het gezamenlijke ontbijtbuffet vindt eerst het heffen van de erewijn plaats en er is dan ook de gelegenheid voor een woordje van de beschermheer van het gilde. Deelname aan het ontbijtbuffet is gratis voor alle leden en aspirant-leden op voorwaarde dat men aanwezig is geweest bij de Heilige Mis. Partners van leden en aspirant-leden en kinderen uit het gezin van een lid of aspirant-lid van 9 t/m 18 jaar (welke geen aspirant-lid zijn) kunnen tegen een kleine betaling deelnemen. Kinderen uit het gezin van een lid of aspirant-lid onder de 9 jaar kunnen gratis deelnemen.

Tijdens het ontbijtbuffet worden tevens loten verkocht waarbij leuke prijzen gewonnen kunnen worden. De opbrengst van de loterij komt altijd ten gunste van de kapel in Groeningen.

Het middagprogramma wordt verzorgd door de Gildtmeesters van het gilde. Zij hebben een budget ter beschikking en mogen dat voor de invulling van de feestmiddag gebruiken. Gedurende het middagprogramma vindt er in ieder geval altijd een optreden van de drumband plaats, maar de rest van het programma is ieder jaar anders. Hierbij kan gedacht worden aan optredens van muzikanten, buutreedners, tafelgoochelaars en komieken, maar ook aan tentoonstellingen of vertoningen van videobeelden en foto’s van evenementen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.

Na het middagprogramma zal het teren aanvangen voor de leden die samen met de jaarlijkse contributie het “teergeld” hebben betaald. In ruil voor dit “teergeld” kan men op de jaarlijkse teermomenten met St. Tunnis en Pinksteren samen een fust bier leegdrinken. Een bel zal telkens klinken om de aanvang en het einde van het teermoment in te luiden. Wanneer iemand 50 jaar lid is geweest heeft die persoon zijn of haar verdere lidmaatschap recht op gratis teren.

De traditionele koppenverkoop (köpkesmert) de dag erna is toegankelijk voor iedereen. Hierbij worden loten verkocht, waar vleespakketten mee gewonnen kunnen worden. Ook hier komt de opbrengst altijd ten gunste van de kapel in Groeningen.

De activiteiten gedurende St. Tunnis staan vooral in het teken van gezellig samenzijn en het stilstaan bij zaken die voor het gilde van belang zijn, zoals het eren van overleden gildebroeders en het vieren van de naamdag van een van de beschermheiligen van het gilde. Vandaar dat dit een van de belangrijkste activiteiten is dat jaarlijks op het programma staat.

Bron 1e bericht: De Gelderlander 22-01-2008
Bron 2e bericht: Boxmeers Weekblad 25-01-2006