Schietterreinen

Het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde beschikt over een tweetal schietterreinen, waar verschillende activiteiten plaatsvinden. Hier vinden we ook ons clubgebouw en de veldkapel, welke door leden van het gilde samen zijn gebouwd.

Schietterrein De Lêmse Kuul

Veel activiteiten van het gilde vinden plaats op schietterrein “De Lêmse Kuul”, midden in de natuur aan de Maasstraat. Op dit schietterrein beschikken we over groot aantal schietbomen voor geweerschieten en voor het kruisboogschieten wip. Het oefenen door de vendeliers vindt plaats op het grasveld van het schietterrein. Ook staat hier ons clubgebouw waar de repetities van de drumband plaatsvinden. In het clubgebouw beschikken we ook over een viertal kruisboogbanen, welke worden gebruikt voor het trainen en voor wedstrijden van onze kruisboogschutters. Het traditionele koningschieten vindt ook elk jaar tijdens Pinksteren plaats op ons schietterrein.

Het schietterrein van circa 20 roeden grond is in eigendom van het gilde en is in 1982 in gebruik genomen. Op het schietterrein stond lang een klein clubgebouw, maar later is dit vervangen voor een modern en multifunctioneel clubgebouw. Reeds in 1996 heeft het toenmalige gildebestuur contacten gelegd met het college van B&W van de gemeente Vierlingsbeek met de vraag wat de mogelijkheden waren om een nieuw clubgebouw te bouwen. De reden voor deze aanvraag was dat de Maas tot twee maal toe bij een overstroming reikte tot in ons oude clubgebouw. Dit had tot gevolg dat het houten gebouw forse schade opliep. Rijkswaterstaat wierp in die tijd hogere dijken op om de maas in toom te houden en er zijn toen diverse gesprekken gevoerd om ons nieuwe gebouw op de dijk te mogen bouwen. Dit leidde onder andere tot het indienen van een bouwtekening, welke aldus in november 1996 aan Rijkswaterstaat en het college van B&W voorgelegd werd. Vervolgens begon een periode van wachten. De Rivierenwet werd bijgesteld en trad in 1997 in werking. Uiteindelijk is het feit dat we voor 1 januari 1997 (inwerkingtreding van Rivierenwet) onze plannen hadden ingediend onze redding geweest. Waren we later geweest dan had het gebouw er nu niet gestaan, omdat we nooit toestemming zouden hebben gekregen. Ook het college van B&W ondersteunde onze plannen met het toezeggen van een subsidie voor de bouw. Na een hele periode van heen en weer gepraat met diverse instanties, fondsen, gemeente en Rijkswaterstaat was het dan zo ver.

We konden onze plannen verder vorm gaan geven. In een memorabele extra ingelaste ledenvergadering op 12 april van het jaar 2002 werd unaniem groen licht gegeven voor de bouw door de leden

De onderbouwing op het vlak van samenwerking en op financieel vlak werd ondersteund en de klus kon beginnen. Er werd flink werk gemaakt van de sponsoring en de vrienden/vriendinnen van het gilde werd in het leven geroepen. Voor de zomervakantie werd begonnen met funderen van het gebouw middels palen. Voor de bouwvakvakantie lag de vloer er al op en op 1 september 2002 was het dan zover: de symbolische eerstesteenlegging door gildebroeder en oud kantinebeheerder Jan Schoofs. De handen werden hierna flink uit de mouwen gestoken door jong en oud en de bouw vorderde snel. Dit alles in een zeer gemoedelijke sfeer. Nog voor de winter hadden we de dakpannen erop en begon het al ergens op te lijken.

Door de Maas, die begin januari 2003 wederom buiten haar oevers trad, werden we gedwongen eerder dan voorzien ons oude gebouw te ontruimen en de intrek in ons nieuwe gebouw te nemen. Echter pas nadat we op symbolische wijze afscheid hadden genomen van het oude gebouw. Vele foto’s werden geschoten en daarmee dierbare herinneringen vastgelegd. Vlak na carnaval werd het oude gebouw afgebroken en op 3 mei was dan het moment dat we ons nieuwe gebouw officieel konden openen. Met een prachtige fotocollage, de onthulling van de gedenksteen en een goed bezochte receptie werd deze dag gevierd. De inzet van onder andere de Financiële en de Bouwcommissie en niet te vergeten de gildebroeders en vrijwilligers was bijzonder te noemen. Het gebouw wordt geëxploiteerd door stichting “De Lêmse Kuul” en we zijn hiermee als gilde in het bezit van een prachtige ruimte waar sindsdien al tal van activiteiten georganiseerd zijn.

Het gilde beschikt ook over een schietterrein aan de Voortweg van circa 8 roeden grond. Elk jaar met het traditionele koningschieten tijdens Pinksteren brengen we eerst een bezoek aan dit terrein. Er staat nog één schietboom, waar dan elk gekostumeerd lid van 18 jaar en ouder een schot lost op ‘de vogel’.

Op dit oude schietterrein is eeuwenlang om het koningschap gestreden

Op deze plek is altijd het schietterrein geweest van het gilde. Rond het begin van de jaren 80 is men echter uit gaan kijken naar een ander schietterrein, omdat het bij het oude schietterrein aan de Voortweg niet meer geoorloofd was om schietwedstrijden te houden. In 1982 heeft men vervolgens het nieuwe schietterrein aan de Maasstraat in gebruik genomen. Omdat het schietterrein met “de vogel” zo belangrijk voor het gilde is, wilde men deze plaats niet verloren laten gaan. Ze hebben toen één schutsboom op het oude schietterrein laten staan en deze zal er ook blijven staan. In 2021 is voor het koningschieten eenmalig weer uitgeweken naar het oude schietterrein vanwege hoogwater.

Bij het oude schietterrein aan de Voortweg vinden we ook een veldkapel, welke naar aanleiding van de Kringgildedag in 1986 is gebouwd. De veldkapel is gebouwd door verschillende gildebroeders, waaronder Jan Schoofs. Ook enkele personen uit het bedrijfsleven verleenden hierbij hun medewerking. In de kapel staat een beeld van de Heilige Anthonius, gemaakt door gildebroeder Harrie Cremers. In de veldkapel is er de mogelijkheid om kaarsjes aan te steken en de opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan het onderhoud van deze veldkapel.

In de veldkapel vinden we prachtige beschilderde panelen met afbeeldingen van onze patroonheiligen en de tekst van ons Gildelied. Deze panelen zijn door beschermheer Karel van Soest en gildebroeder Theo van Kessel onthuld tijdens de algemene jaarvergadering van 2013. De panelen zijn met medewerking van gildebroeders opnieuw vervaardigd. Ze zijn geschilderd door Theo van Kessel. Ook gildebroeders Hans Gerrits en Alby Jans zijn we hiervoor dank verschuldigd. De panelen zijn gespoten bij Kusters Autoschade.