Gildedagen

Gildedagen zijn indrukwekkende en kleurrijke evenementen waarbij een groot aantal gilden bij elkaar komt. Een gildedag is een mooie gelegenheid voor het publiek om kennis te maken met het gildewezen. Op deze pagina is informatie te vinden over de verschillende soorten gildedagen waar het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde aan deelneemt.

Kringgildedag

De Brabantse schuttersgilden zijn ondergebracht in zes regionale kringen, waarvan de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk er één van is. De overige kringen zijn de Kring Peelland, de Kring Maasland, de Kring Kempenland, de Kring Kwartier van Oirschot en de Kring Baronie en Markiezaat. De namen van de kringen zijn ontleend aan het gebied welke de kring bestrijkt. De zes kringen werken samen in de overkoepelende Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Momenteel zijn er 32 actieve gilden aangesloten bij de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk. Op de pagina over de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk is meer informatie te vinden.

Op de jaarlijks terugkerende Kringgildedag komen de gilden uit de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk bijeen voor een onderlinge ontmoeting. De Kringgildedagen worden op toerbeurt gehouden in de dorpen waar de gilden actief zijn. Op deze dag staat er naast een Heilige Mis ook een optocht van de gilden door het dorp, een massale opmars en een slangendefilé op het programma. Daarnaast vinden er wedstrijden plaats voor trommen, vendelen, bazuinblazen, geweerschieten, kruisboogschieten en standaardrijden. Ook is er altijd een tentoonstellingsruimte op het terrein aanwezig waar een viertal gilden een tentoonstelling hebben opgezet. De dag wordt standaard afgesloten met een prijsuitreiking waarbij de traditionele zilveren schilden worden uitgereikt aan de winnaars bij de individuele wedstrijden. Voor het optreden in de optocht en voor deelname aan de verschillende wedstrijden krijgen de deelnemende gilden ook punten toegewezen voor het algemeen klassement. Het gilde dat in het algemeen klassement op de allereerste plaats eindigt krijgt de zogenaamde Ereprijs.

De jaarlijks terugkerende Vrije Gildedag is vergelijkbaar met de Kringgildedag waarbij de gilden bijeen komen. Bij een Vrije Gildedag komen echter ook gilden van buiten de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk. Ook op deze dag staat naast een Heilige Mis, een optocht van de gilden door het dorp, een massale opmars en een slangendefilé op het programma. Daarnaast vinden er ook wedstrijden plaats voor trommen, vendelen, bazuinblazen, geweerschieten, kruisboogschieten en standaardrijden. Ook is er een tentoonstellingsruimte aanwezig waar een tentoonstelling zal worden opgezet. Ook op de Vrije Gildedag zijn traditionele zilveren schilden te winnen voor de individuele wedstrijden, de tentoonstelling en het algemeen klassement en ook hier krijgt het gilde dat in het algemeen klassement op de allereerste plaats eindigt de zogenaamde Ereprijs. Dit type gildedag is dus vergelijkbaar met een Kringgildedag, maar vaak zien we een groter aantal deelnemende gilden.

Landjuweel

Een Landjuweel is net als een Kringgildedag en een Vrije Gildedag ook een evenement waarbij de gilden bijeen komen voor een onderlinge ontmoeting, maar een Landjuweel is echter aanzienlijk groter van opzet.

Aan een Kringgildedag of een Vrije Gildedag nemen doorgaans zo’n 35 gilden deel, maar aan een Landjuweel nemen rond de 120 gilden deel

Bij een Landjuweel worden namelijk naast de Brabantse gilden ook gilden en schutterijen uit andere delen van Nederland uitgenodigd. Een dergelijk evenement wordt slechts eens in de 7 à 8 jaar georganiseerd. De organisatie ervan rouleert doorgaans onder de zes kringen die onderdeel zijn van de overkoepelende Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en is vaak alleen weggelegd voor grote verenigingen.

Ereprijs

Het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde is er op de volgende Kringgildedag en Vrije Gildedagen in geslaagd om bij het Algemeen Klassement de Ereprijs in de wacht te slepen:

  • Vrije Gildedag Beers [24-08-2003] (35 gilden)
  • Vrije Gildedag Milsbeek [03-06-2007] (38 gilden)
  • Kringgildedag Boxmeer [16-05-2010] (28 gilden)
  • Vrije Gildedag Heijen [19-06-2011] (45 gilden)
  • Vrije Gildedag Geijsteren [24-06-2012] (30 gilden)
  • Vrije Gildedag Sambeek [12-06-2022] (38 gilden)

Het Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde heeft al meerdere keren een Kringgildedag mogen organiseren. Vaak is de gildedag dan onderdeel van een groter programma van activiteiten over meerdere dagen verspreid. Meer informatie over de verschillende evenementen is hieronder terug te vinden.

In 1924 heeft het het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Gildenfeesten georganiseerd, welke plaatsvonden op zondag 18 en maandag 19 mei. Deze werden georganiseerd ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde.

In 1964 heeft het het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde een Kringgildedag georganiseerd, welke plaatsvond op zaterdag 23 en zondag 24 mei.

In 1970 heeft het het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde een Kringgildedag georganiseerd, welke plaatsvond op zondag 24 mei.

In 1976 heeft het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde een Kringgildedag georganiseerd, welke plaatsvond op donderdag 27 mei, vrijdag 28 mei, zaterdag 29 mei en zondag 30 mei. Deze werd georganiseerd ter gelegenheid van het 550 jarig bestaan van Groeningen.

In 1986 heeft het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde een Kringgildedag georganiseerd, welke plaatsvond op donderdag 8 mei, vrijdag 9 mei, zaterdag 10 mei en zondag 11 mei. Deze werd georganiseerd ter gelegenheid van het 490 jarig bestaan van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde.

In 1994 heeft het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde een Kringgildedag georganiseerd. Deze werd georganiseerd ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde.

In 2009 heeft het het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit Groeningen een groots Gildenfestijn georganiseerd, welke plaatsvond op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei. Op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei vond tevens het Rabo Music Event plaats voor de leden van de Rabobank. Op zondag 17 mei vond de Kringgildedag plaats. Dit Gildenfestijn werd georganiseerd ter gelegenheid van het 515 jarig bestaan van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde. Als thema voor het Gildenfestijn was gekozen voor ‘Inspiratie voor elke generatie’.

In 2018 heeft het het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde uit Groeningen een groots Gildenfestijn georganiseerd, welke plaatsvond op vrijdag 29 juni, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Op zondag 1 juli vond de Kringgildedag plaats. Dit Gildenfestijn werd georganiseerd ter gelegenheid van het 525 jarig bestaan van het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde in 2019. Als thema voor het Gildenfestijn was dit keer gekozen voor “Kleurrijk & Bijzonder”.