De beschermvrouwe van het gilde

De beschermvrouwe of beschermheer is bij ons gilde iemand met een speciale betekenis. Het is een persoon van hoge achting in de gemeenschap en kan als vertegenwoordiger van het gilde fungeren. De beschermheer of beschermvrouwe vervult een hoge functie van het wereldlijke gezag. Bij ons gilde werd deze functie vaak vervuld door de burgemeester van de gemeente en om die reden bleef die persoon vaak aan zolang de ambtsperiode als burgemeester liep. Sinds 2022 is het echter geen burgemeester meer en is mevr. Sharon Wilkins, notaris te Vierlingsbeek, onze beschermvrouwe.

De beschermvrouwe of beschermheer kan het gilde zowel gevraagd als ongevraagd advies geven betreffende kwesties aangaande het gilde. Ook wordt deze persoon uitgenodigd bij de belangrijkste activiteiten van het gilde en hierbij is zijn of haar aanwezigheid voor het gilde erg belangrijk. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit van het gilde is het jaarlijkse koningschieten tijdens Pinksteren.

Voordat er wordt begonnen met het koningschieten op de vogel, zal de beschermvrouwe door middel van het lossen van 1 van de Herenscheuten de vogel bevrijden van kwade geesten

Hieronder is te zien wie gedurende welke periode beschermheer of beschermvrouwe van ons gilde is geweest. Zoals u hier kunt zien is dit momenteel mevr. Sharon Wilkins.

Beschermvrouwe Sharon Wilkins