Drumband

De oprichting van de huidige drumband is geweest in 1955, toen begon een groep van 7 mannen op blikken bussen met oefenen achter op de stoep bij Jan de Vos. Of er eerder in de geschiedenis van het gilde een drumband of tamboers zijn geweest staat nergens beschreven.

De eerste echte trommen werden tweedehands aangeschaft en ook werden er enkele trommen geschonken door enkele vooraanstaande personen uit Groeningen en Vierlingsbeek

In 2005 heeft de complete drumband na lange tijd weer gloednieuwe trommen gekregen. Het tamboerkorps van het gilde had zijn grootste omvang rond de jaren ’70, toen er bij de tamboers bijna net zoveel personen meeliepen als bij het gilde zelf. Maar liefst 34 leden telde de drumband in die jaren.

Het eerste optreden van de drumband van het gilde van Groeningen in het buitenland was tijdens een Schützenfest in het Duitse Düren-Nord. Ook is de drumband van het gilde een vijftal jaren actief geweest bij harmonie “de Herleving” uit Vierlingsbeek. Bij gebrek aan tamboers werd het gilde van Groeningen namelijk gevraagd om hen te assisteren. De tamboers hadden in die tijd dus twee uniformen thuis hangen: een van de harmonie en een van het gilde.

Ook heeft de drumband regelmatig voorop gelopen bij de schutterij van Siebengewald. De tamboers van Groeningen lieten zich van hun beste kant horen en er werden verschillende prijzen behaald. Voor de verleende diensten werd ook een vergoeding gegeven door de schutterij van Siebengewald. Deze opbrengst werd keurig in een pot gedaan waarvoor eens per jaar met alle tamboers een weekend werd georganiseerd. Tijdens die weekenden werden nog wat optredens geregeld, zodat de pot nogmaals extra gevuld werd. Zo heeft de drumband o.a. opgetreden in de Beekse Bergen, Zilvermeer Mol (België) Bobbejaanland en de Efteling.

Momenteel kan men lid worden van de drumband wanneer men 9 jaar is geworden. De jeugd begint dan met een eigen opleiding en na deze opleiding kan men echt lid worden van de drumband. Vanaf de oprichting is er nog steeds één lid actief, namelijk Frans Kusters. In 2021 heeft hij zijn 65-jarig lidmaatschap van de drumband gevierd. Rini Peters is vanaf 1961 lid van de drumband en hij heeft in 2021 zijn 60-jarig lidmaatschap gevierd. Bij de dames is Marjon Hermans-Ermers het langst lid van de drumband, zij is namelijk lid sinds 1976.

Op de gildedagen heeft de drumband alle klassen al doorlopen, het maximaal haalbare werd bereikt: de Ere-klasse

Tijdens Pinksteren 2006 heeft de drumband met verschillende optredens en voorstellingen het 50-jarig bestaan gevierd.

“In de tijden dat de gilden nog vochten als leeuwen voor het behoud van “auter en herd” tegen rondzwervende rovers, brandstichtende legers en muitende of gedeserteerde huurtroepen, was de hoofdman de man van het gezag en de koning de succesvolste der schutters. Maar de tamboer was de man van de durf die soms te samen met de standaardruiter, als die er was, maar vaak ook alleen en met een ware doodsverachting, zonder een echt wapen in de hand en vóórop de vijand tegemoet trok. Met machtig en donderend geluid geleidde hij zijn gilde in de strijd, daarbij de angst van de anderen achter zich overstemmend om hun een voorbeeld te geven van weergaloze moed. De anderen hadden hun bogen, pieken, hellebaarden, zwaarden, klovers, musketten en andere vuurwapens. Maar hij had slechts zijn trom. Dat was zijn wapen!” Dit mooi geschreven stukje tekst uit De Gouden Guld 1933-1983, Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk (p.625) geeft goed de oorspronkelijke functie aan van de tamboer en de drumband in de vroegere gilden. Over het bestaan hiervan bestaan nog verschillende theorieën:

  • Door het slaan van de trom kon men horen dat het gilde “ging”
  • Men liet op deze manier aan de vroegere vijand horen dat er een leger op komst was
  • Om het marstempo aan de soldaten te laten horen

Een Tambour-maître is de persoon die met zijn/haar tambour-maîtrestok voor de drumband loopt en de aanwijzingen geeft

Het gilde heeft verschillende tambour-maîtres gekend. Tambour-maîtres uit de geschiedenis van de drumband zijn Jan Pennings, Tom Derkx, Gerrie van Sambeek, Anny Rijnen en Frans Kusters. Jan Pennings trok in het Duitse Düren veel bekijks door zijn stok tijdens het marcheren over een hoogspanningskabel heen te gooien en… enkele meters verderop weer gewoon op te vangen.

Een bijzondere tamboer-maîtrestok is helaas verloren gegaan. De onderkant van de stok (de bol) bestond uit zilver. Volgens de overlevering was deze samengesteld uit gesmolten prijzenzilver.

De drumband heeft verschillende instructeurs gekend. Een greep uit het verleden: Jan Verhoeven, Tom Derkx, Erkelens (Mill), Jos Kusters (Haps), Arnold Adriaans (Reek), Bert Daniëls, Jan Ebben, Frans Kusters, Patrick Hutten, Harry van Bakel en Hans Simons. Ook de jeugd heeft verschillende instructeurs gehad, te weten: Jan Ebben, Linda Kusters, Aafke Thijssen, Liesbeth School, Harry van Bakel en Hans Simons. Momenteel is Jan Voermans instructeur van de drumband en ook verzorgt hij de opleiding van de jeugd.