Historische ledenlijst

Hier ziet u de namen van de gekostumeerde en ongekostumeerde gildebroeders vanaf het jaar 1829. Bij iedere naam staat aangegeven in welk jaar het lidmaatschap is ingegaan, de woonplaats en of het lidmaatschap inmiddels is beëindigd.