Hoofdliedendag ’s-Hertogenbosch

09/10/2004

Zaterdag 9 oktober was het moment weer daar voor de jaarlijkse hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS). Uiteraard was ook ons gilde weer vertegenwoordigd en wel door Jac Gerrits, Bert Willems, Theo van Kessel, Frans Kusters, Robby Willems en Carsten Willems. In alle vroegte werd door deze groep gildebroeders koers gezet richting het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Van daaruit gingen ze vervolgens naar de prachtige kathedrale basiliek van Sint Jan, alwaar de dag aanving met een mede door het St. Matthiasgilde uit Oploo goed verzorgde Plechtige Eucharistieviering die werd voorgegaan door Z.H.E. Mgr. Drs. A. Hurkmans, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Na de Heilige Mis verplaatste het geheel van zo’n 400 gildebroeders uit alle kringen van de federatie zich weer naar het provinciehuis om daar te worden ontvangen met koffie en thee. Na een toespraak door federatievoorzitter Tom van der Weijden, waarin onder andere een aantal verdienstelijke gildebroeders met een zilver schild gehuldigd werden, volgde een vermakelijk muzikaal intermezzo door Henk Habraken. Hierna werd de aanwezigen een uitstekende Brabantse koffietafel aangeboden en vervolgde het programma zich met een boeiende lezing door Paul Spapens over alle ‘volkse’ patroonheiligen van de gilden van Brabant. Nadat Henk Habraken vervolgens weer wat liedjes ten gehore had gebracht werd de dag afgesloten met een drankje in de grote hal van het provinciehuis. Al met al was het weer een interessante en mooie dag voor de aanwezige gildebroeders.