Kringgildedag Overloon

19/06/2005

Afgelopen zondag zijn we ’s ochtends met een kleine afvaardiging vertrokken naar Overloon. Na een werkelijk prachtige gildemis en overheerlijke koffietafel zochten koning, koningin, keizer en hoofdman de andere leden van ons gilde op. Onder een stralende zon (eigenlijk was het te warm) trokken we door Overloon. We hadden veel bekijks met ons nieuwe materiaal.

Op het einde van een succesvol en strak georganiseerde gildedag was het tijd om de rekening op te maken. Met een flink aantal schilden togen we weer opgewekt huiswaarts. Een eerste prijs voor Marcel de Vos met schieten, een eerste voor Jeroen Kuijpers met vendelen, ook ons tamboerkorps werd eerste. Verder waren er schilden voor Emiel van Kessel met vendelen, Theo Kuijpers met schieten en Paul School met de gildetrom. In de totaalrangschikking behaalden we een derde eerste prijs, een knap resultaat in een deelnemersveld van 29 gilden.

Voor het eerst was er op de tentoonstelling ook een slideshow van allerlei foto’s van het afgelopen gildejaar te zien, gepresenteerd op een laptop. Degene die dit niet gezien heeft heeft echt wat gemist. We trokken de aandacht van veel geïnteresseerden. Ook onze website werd op deze wijze aangeprezen. Al met al een dag om met plezier aan terug te denken.