Pinksteren 2005

15/05/2005 & 16/05/2005

De eerste pinksterdag begon niet veelbelovend, het weer was namelijk niet al te best. Tijdens de reveille door de drumband en de rondgang door Groeningen om 7 uur regende het dan ook erg hard. Dit beloofde niet veel goeds voor de rest van de dag. Na de rondgang door Groeningen werden de tamboers bij het huis van de familie Vloet door de aftredende koning Bert Willems ontvangen voor de traditionele koffietafel. Verhalen over het koningschap van Bert werden nogmaals doorgenomen en er werd al volop gesproken over de strijd om het koningschap die deze Pinksterdag zou gaan losbarsten. Omdat het koningsschieten vorig jaar volgens velen té lang duurde waren dit jaar voorzorgsmaatregelen genomen door de koningsvogel minder groot te maken. Iedereen verwachte na het zien van de vogel dan ook dat deze wel binnen 300 schoten zou vallen.

Om vier uur vertrok het gilde, samen met beschermheer Karel van Soest, onder goede weersomstandigheden naar het oude schietterrein. Hier werd volgens traditie eerst door alle gildebroeders van 18 jaar en ouder een schot gelost op de houten vogel, bij de schutsboom waar eeuwenlang om het koningschap is gestreden door onze voorouders. Na het schieten keerde het gilde terug naar het “De Lêmse Kuul” en eenmaal daar aangekomen werden de vogels op de schutsbomen geplaatst en kort hierna werden de koningsvogels bevrijd door de herenscheuten van de erehoofdman, pastoor, beschermheer, hoofdman, koning Bert Willems en keizer Rini Peters. Dit was voor Bert tevens zijn laatste handeling als koning van het gilde, hierna werd hij van zijn koningszilver ontdaan en kon de strijd losbarsten.

Het weer was aanzienlijk beter dan vorig jaar, toen hadden we veel last van regen tijdens de Pinksterdagen. Bij de jeugd was de strijd binnen korte tijd beslecht. De vogel viel namelijk al naar beneden, nog voordat alle deelnemers de kans kregen om eenmaal een schot op de vogel te lossen. Na slechts 12 schoten was het al Linsey Gerrits die de vogel naar beneden schoot en zich dus jeugdkoningin 2005 mocht noemen. Bij de andere schutters ging het er heel anders aan toe. Het zag er lang naar uit dat de vogel binnen 300 schoten van de schutsboom zou worden geschoten maar niks bleek minder waar. Doordat een plaatje multiplex op een vervelende manier bleef steken is het bestuur na ruim 400 schoten tot het unieke besluit gekomen om de schutters op een andere aanlegpaal te laten schieten zodat ze het resterende hout vanuit een andere hoek konden raken. Uiteindelijk viel het laatste restje van de vogel pas na 449 schoten naar beneden, rond half 10 was het Alby Jans welke met een welgeraakt schot de vogel omlaag liet tuimelen en zich voor het komende jaar koning van het gilde mag noemen. In de langzaam invallende duisternis werd teruggemarcheerd naar gildehuis “De Zandpoort” waar nog een korte vendelhulde aan de koning en jeugdkoningin werd gebracht. Hierna werd nog gezellig onder het genot van enkele drankjes de dag doorgenomen.

De volgende morgen, voor velen na een korte nachtrust, werden de inwoners van Groeningen om zeven uur gewekt door de trommen van de tamboers. Na een korte stop bij de jeugdkoningin en de koning moest er weer haast gemaakt worden om op tijd opgesteld te kunnen staan voor de Heilige Mis van 10.00 uur. Vorig jaar kon de Heilige Mis niet in de open lucht plaatsvinden door het slechte weer, maar dit jaar waren de weergoden ons goed gezind, zodat de Heilige Mis in de kiosk kon plaatsvinden. Met medewerking van de Gemengde Zangvereniging Groeningen werd de zeer druk bezochte en sfeervolle mis uitgevoerd. Na een korte overvendeling van de nieuwe koning, beschermheer en pastoor werd er weer afgemarcheerd naar het gildehuis voor de traditionele brandewijn en het teren.

Rond de klok van half zeven ‘s avonds werden de koningin en de jeugdkoning ingehaald en na een trom- en vendelhulde en een traktatie door de koning aan alle aanwezige kinderen kon het koninginnebal beginnen. Er maakte veel mensen gebruik van de gelegenheid om tijdens de receptie de koningsparen te feliciteren. Dit jaar kende het gilde geen jubilarissen maar er werd deze avond door 1e deken Jan Ebben nog wel bekend gemaakt wie voor het komende jaar de nieuwe Gildtmeester zou zijn. Tonnie School mag zich 1e Gildtmeester noemen en hij vervangt daarmee Hans Gerrits, die zijn functie prima heeft vervuld. Het gilde en de inwoners van Groeningen kunnen terugkijken op een geslaagde Pinksteren.