1767

Naam:

Aldert Lijtiens

Afbeelding:

Sint Anthonius

Afmeting:

11,5 cm

Smid:

CR

Tekst:

O heijligen Antonius Verheven
bit voor ú Broeders in
deesen tijdt
datsij naemaels moge
leve
met ú in der Eeúwigheid
Aldert Lijtiens
1767