2021

Naam:

Maik Vloet

Afbeelding:

Verwijzing naar hoogwater en COVID-19
Opgelegd: Hoofdvaandel

Afmeting:

10,3 cm

Smid:

Noud Peters

Tekst:

Koning
Maik Vloet
17 juli 2021
Groeningen
St. Anthonius & St. Nicolaasgilde

Opmerking:

Dit jaar was het koningschieten niet in het weekend van Pinksteren, maar op 17 juli 2021 (in verband met COVID-19) en de verschieting was op het schietterrein aan de Voortweg vanwege hoogwater