De beschermheer van het gilde

De beschermheer is bij ons gilde iemand met een speciale betekenis. Het is een persoon van hoge achting in de gemeenschap en kan als vertegenwoordiger van het gilde fungeren. Bij ons gilde wordt de functie van beschermheer doorgaans vervuld door de burgemeester van de gemeente en om die reden blijft deze persoon vaak aan zolang de ambtsperiode als burgemeester loopt. Als burgemeester vertegenwoordigt de beschermheer een hoge functie van het wereldlijke gezag.

De beschermheer kan het gilde zowel gevraagd als ongevraagd advies geven betreffende kwesties aangaande het gilde. Ook wordt de beschermheer uitgenodigd bij de belangrijke activiteiten van het gilde en hierbij is de aanwezigheid van de beschermheer voor het gilde erg belangrijk. Een voorbeeld van een dergelijke activiteit van het gilde is het jaarlijkse koningschieten tijdens Pinksteren.

Voordat er wordt begonnen met het koningschieten op de vogel, zal de beschermheer door middel van het lossen van 1 van de Herenscheuten de vogel bevrijden van kwade geesten

Hieronder is te zien wie gedurende welke periode beschermheer van ons gilde is geweest. Zoals u hier kunt zien is dit momenteel dhr. Karel van Soest, burgemeester van de gemeente Boxmeer.