Medewerking gilde aan 7e Week van Beek

13/11/2005

Het koningskerkje kan terugkijken op een geslaagde zevende Week van Beek. Deze keer legde men de nadruk op de vroegere kastelen van Vierlingsbeek en omgeving. De rode draad tijdens deze week was dan ook de kastelenroute; een fietsroute langs de restanten van vroegere kastelen in de omgeving. Vanwege het feit dat het gilde van Groeningen van vroeger uit een sterke link hiermee heeft gehad, vroeg men ons gilde om de opening van deze week te verrichten. Ons gilde had vroeger namelijk de taak om het dorp en de kastelen te beschermen. In een tekst uit het jaar 1716 staat ook vermeld dat als patroonheilige van het gilde de heilige Sint Nicolaas is toegevoegd en deze was tevens de patroon van de bidkapel die behoorde bij het kasteel ‘de Voirt’ in Groeningen (ook wel ‘de Voort’ genoemd). Hiermee kan een relatie tussen het kasteel en het gilde vastgesteld worden. Ook kan men in het zielboek van het gilde zien welke personen lid waren van het gilde op moment van hun overlijden. Hierin zien we dat Joncker Ju­rien van de Voort en Joncker Godewart van de Voort lid zijn geweest van het gilde van Groeningen (beide waarschijnlijk overleden net vóór 1520). Deze beide heren waren bewoners van kasteel ‘de Voirt’ en tevens lid van het gilde van Groeningen. Dit kan een verklaring zijn voor het toevoegen van de heilige Sint Nicolaas als patroonheilige voor het gilde.

Uiteraard wilde ons gilde onze medewerking verlenen aan dit mooie initiatief. Zo lieten een aantal jeugdige vendeliers van ons gilde hun kunsten zien en opende koning Alby Jans hierna officieel de deur van het Koningskerkje met de grote sleutel. Daarna werd de eerste kastelenfietsroute overhandigd aan Harrie Kaanen, waarna er gefietst kon worden. Er stond tijdens de zevende Week van Beek nog meer op het programma, waaronder knutselen voor de kinderen, een voorstelling van De Pimpernel, een boeiend verhaal van Rien v.d. Brand en een muzikale avond. Na afloop werden alle deelnemers aan deze Week van Beek verblijd met een zakje kasteelbloembollen.