Hoofdliedendag ’s-Hertogenbosch

08/10/2005

Afgelopen zaterdag hebben we weer met een afvaardiging van ons gilde een bezoek gebracht aan de jaarlijkse hoofdliedendag van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS). Dit jaar gingen van ons gilde Jan Ebben, Jan Schoofs, Frans Kusters, Robby Willems en Carsten Willems mee. Al rond 8 uur in de morgen reden we thuis aan in de richting van het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Van daaruit gingen we vervolgens naar de prachtige kathedrale basiliek van Sint Jan, alwaar de dag aanving met een mede door het gilde van Sint Martinus uit Waalre goed verzorgde Plechtige Eucharistieviering die werd voorgegaan door Z.H.E. Mgr. Drs. A. Hurkmans, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch.

Na de Heilige Mis verplaatste het geheel van zo’n 400 gildebroeders uit alle kringen van de federatie zich weer naar het provinciehuis om daar te worden ontvangen met koffie en thee. Hierna werd er afscheid genomen van Tom van der Weijden, die sinds april 1996 de functie van voorzitter vervulde. Hij had bij deze gelegenheid zelfs de eer om een onderscheiding te mogen ontvangen uit handen van Hanja Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Ook werden er zoals gewoonlijk een aantal verdienstelijke gildebroeders met een zilveren NBFS-medaillon of zilveren schild van de NBFS gehuldigd. Toen volgde een leuk muzikaal intermezzo door Henk Habraken met collega. Alle gildebroeders kregen vervolgens de gelegenheid deel te nemen aan een uitstekende Brabantse koffietafel en hierna kreeg iedereen de mogelijkheid om een blik te werpen op in de hal tentoongestelde gildewapens.

Hierna vervolgde het programma zich met een stuk muziek van de hand van Lya de Haas en Hennie Korsten, enkele presentaties en een forum over de nieuwe wapenwetgeving. Men vertelde wat ons als gilden te wachten staat wanneer de aanpassingen aan de Circulaire Wapens en Munitie van het ministerie van Justitie zoals die is voorgesteld ook daadwerkelijk toegepast gaan worden. Ook ging men erop in hoe we als gilden op moeten treden zodat we er misschien voor kunnen zorgen dat verschillende ongunstige aanpassingen geen doorgang zullen vinden. Na het forum was het weer de beurt aan Lya de Haas en Hennie Korsten, welke nog een aantal liedjes ten gehore brachten. De dag werd vervolgens afgesloten met een drankje in de grote hal van het provinciehuis, waarna het geheel weer huiswaarts keerde.