Overlijden Huub Camps

11/01/2021

Op 11 januari jl. bereikte ons het droevige bericht dat gildebroeder Huub Camps die dag op 78-jarige leeftijd plotseling is overleden. Huub was sinds 1986 ongekostumeerd gildebroeder. Hij droeg het gilde een warm hart toe, wat ook bleek bij de totstandkoming van ons clubgebouw. Jarenlang heeft hij samen met anderen het onderhoud verzorgd van het veldkapelletje aan de Voortweg. Wij zijn Huub dankbaar voor alles wat hij voor ons gilde gedaan heeft.

Op zaterdag 16 januari is Huub met gilde eer begraven. We vinden het fijn dat we als gilde op deze manier een bijdrage hebben kunnen leveren. Wij wensen zijn partner Diny, familie Camps en familie van Demen-Thijssen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Voor het prentje van de afscheidsdienst kunt u op de volgende link klikken (pdf).