Overlijden Jos Gerrits

12/11/2021

Op 4 november jl. bereikte ons het droevige bericht dat gildebroeder Jos Gerrits die dag op 86-jarige leeftijd is overleden.

Jos is jarenlang binnen ons gilde actief geweest als geweerschutter. Hij is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het huidige gildeterrein met het voormalige houten clubgebouw. Hij was medeoprichter van de boerenbruiloft en was jarenlang betrokken bij de organisatie. Daarnaast heeft hij veel hand- en spandiensten verricht bij de organisatie van meerdere gildedagen.

Op donderdag 11 november is in besloten kring afscheid van Jos genomen, waarbij namens het gilde de hoofdman en de hoofdvaandeldrager aanwezig waren.

We zijn Jos dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij ons gilde gedurende de 55 jaar dat hij gildebroeder is geweest. Wij wensen de familie veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Voor het gedachtenisprentje kunt u op de volgende link klikken (pdf).