Pinksteren 2007

27/05/2007 & 28/05/2007

Met slechte weersvooruitzichten was het afgelopen weekend weer tijd voor de Pinksterdagen. Op eerste pinksterdag was de drumband vroeg uit de veren voor de reveille en de rondgang door Groeningen, waarbij het meeviel met de voorspelde regen. Die middag klaarde de lucht weer wat op en kon met veel goede moed met het koningschieten begonnen worden. Bij gildehuis “De Zandpoort” bevestigden Gildtmeesters Jos Vloet en Tonny School het nieuwe koningsschild van Jan Jans aan de koningsketting. Hierna vertrok het gilde onder prima weersomstandigheden naar het oude schietterrein “de Vogel” aan de Voortweg, waar volgens traditie door alle gildebroeders van 18 jaar en ouder een schot moet worden gelost op de houten vogel. Dit alles bij de schutsboom waar door onze voorouders eeuwenlang om het koningschap is gestreden.

Na het schieten keerde het gilde terug naar schietterrein “De Lêmse Kuul”, waar ook de BLOS voor televisieopnames stond te wachten. Eenmaal daar aangekomen werd de koningsvogel op de schutsboom geplaatst en kort hierna werden de koningsvogels bevrijd door de herenscheuten van de erehoofdman Jan de Vos, eredeken Jan Ebben, beschermheer Karel van Soest, hoofdman Theo Kuijpers, koning Jan Jans en keizer Rini Peters. Dit was voor Jan Jans tevens zijn laatste handeling als koning van het gilde. Hierna werd hij van zijn koningszilver ontdaan en kreeg hij door de hoofdman een zilveren herinneringsspeldje opgespeld.

Vervolgens werd er begonnen met het schieten op de publieksvogel en de koningsvogels. Bij het schieten om de publieksvogel was het erg spannend, maar uiteindelijk schoot Nico Stam met het 97e schot het laatste hout naar beneden. Bij de jeugd was het na 82 schoten Thom van Kessel die de vogel naar beneden bracht en hiermee de nieuwe jeugdkoning van ons gilde werd. Bij het koningschieten schoten alle schutters erg goed, maar uiteindelijk wist Jeroen Kuijpers met het 320e schot de gehele vogel naar beneden te schieten. Terwijl hij voor de eerste maal mee mocht schieten wist hij meteen het koningschap te verdienen en hij is daarmee één van de jongste koningen van ons gilde ooit. Omdat we qua tijd mooi op schema lagen konden we dit jaar weer de prijsvogel verschieten met de gekostumeerde leden. Hier mocht Jan Ebben na 54 schoten het prijzengeld in ontvangst nemen. Toen ook dit achter de rug was werd overgegaan tot het omhangen van het koningszilver bij de nieuwe koning en jeugdkoning en volgde de vaanoverschrijding.

Met de nieuwe koning en jeugdkoning in de gelederen marcheerden we vervolgens terug naar de kapel en werd een aantal saluutschoten gelost om de inwoners van Groeningen aan te geven dat we een nieuwe koning in ons midden hebben. Hierna was er bij gildehuis “De Zandpoort” een vendelhulde en een kort optreden van de drumband, waarna onder het genot van enkele drankjes de dag nog eens doorgenomen werd.

De volgende morgen mochten de tamboers van het gilde rond de klok van zeven weer de inwoners van Groeningen wekken. Hierna was het om 10.30 uur tijd voor de Heilige Mis in de openlucht bij de kapel. Hoewel het enigszins regende was het onder de paraplu goed vol te houden voor de aanwezigen. Met medewerking van de Gemengde Zangvereniging Groeningen en aalmoezenier Linssen werd een sfeervolle mis uitgevoerd. Na een overvendeling van de nieuwe koningen, jubilarissen en aalmoezenier marcheerden we weer af naar het gildehuis voor de traditionele brandewijn en het teren. Rond de klok van half zeven ‘s avonds werden de koningin en de jeugdkoningin ingehaald. Hierna volgde een trom- en vendelhulde en een traktatie door de koning en koningin aan alle aanwezige kinderen.

Vervolgens kon het koninginnebal beginnen met de receptie voor de koning, koningin, jeugdkoning, jeugdkoningin, hofdames en jubilarissen. We hadden dit jaar twee verdienstelijke jubilarissen in ons midden. Sjef Versteegen was zowel 25 jaar gildebroeder als 25 schutter van ons gilde. Nadat hij door hoofdman Theo Kuijpers hiervoor een tweetal schildjes kreeg opgespeld vroeg Sjef zelf om het woord. Namens zijn dochter Agnes Versteegen mocht hij bij deze gelegenheid de wisselbeker van het clubkampioenschap wipboomschieten terugschenken, nadat zij deze in 1993 voor de derde achtereenvolgende maal had gewonnen en mocht houden. Hierna werd Jan Ebben (40 jaar gildebroeder) op passende wijze in de belangstelling gezet. Ook maakte 1e Deken Robby Willems bekend wie het komende jaar de nieuwe Gildtmeester mag zijn. Herman Vervoort is de nieuwe 1e Gildtmeester en hij vervangt daarmee Tonny School, die gedurende de afgelopen twee bestuursjaren deze functie goed heeft bekleed. Het gilde en de inwoners van Groeningen kunnen zonder meer weer terugkijken op een geslaagde Pinksteren, waarbij het weer toch zeer is meegevallen. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor ieders medewerking en belangstelling.