Serenade Theo en Bertie Kuijpers

05/03/2022

Op zaterdag 5 maart vertrok het gilde richting “De Zandpoort” waar gildebroeder Theo Kuijpers en gildezuster Bertie Kuijpers hun 40-jarig huwelijksjubileum vierden met hun kinderen en verdere familie en vrienden.

Ter gelegenheid van dit heuglijke feit werd er door ons gilde een trom- en vendelhulde gebracht en sprak hoofdman Gert-Jan de Wijse het gouden paar en verdere familie toe met mooie woorden. Het gilde werd uitgenodigd door Bertie en Theo om binnen nog even een drankje te nuttigen.