St. Tunnis 2008

20/01/2008 & 21/01/2008

Zondag waren we met ons gilde weer bij elkaar om de patroonsdag van onze patroonheilige Sint Anthonius Abt te vieren. Hoewel de weersvooruitzichten niet zo best waren, hadden we toch veel geluk met het weer en bleef de regen weg. De dag begon traditiegetrouw vroeg met een Heilige Mis in de kapel van Groeningen. Tijdens deze mis werd er geofferd op de gildetrom door alle aanwezige kerkgangers en werd er stilgestaan bij de overleden gildebroeders. Na deze Mis zijn we met ons hele gezelschap weer richting het gildehuis “De Zandpoort” gegaan. Hier sprak onze hoofdman Theo Kuijpers een woord van welkom uit en nam het bestuur samen met de aalmoezenier kort de tijd om de brandewijn te heffen.

Aansluitend begon de koffietafel voor alle leden en aspirant-leden met partners. Dit als onderdeel van de St. Tunnis viering in nieuwe stijl, zoals we het dit jaar voor de derde maal vierden. Het was weer erg gezellig om met zoveel leden en bekenden bij elkaar te zitten tijdens deze koffietafel. Tijdens het buffet kon iedereen op groot scherm films bekijken van de gildedag in Milsbeek (03-06-2007), de Heilige Mis tijdens Pinksteren en van het koningsschieten vorig jaar.

Na de koffietafel was er een optreden van de drumband onder leiding van de nieuwe instructeur Harry van Bakel. Er werd op een indrukwekkende manier een aantal nummers ten gehore gebracht. Het optreden viel goed in de smaak bij de aanwezigen. Hierna werd een mooi beeldje van een bizon verloot onder de aanwezigen. De verloting ging per opbod, op de manier zoals de dag erna de koppenverkoop plaats zou gaan vinden. Het beeldje was aangeboden door een kunstenaar uit Groeningen (dhr. B. Venneman) en de opbrengst (€ 365,00) komt ten goede aan het gilde en de kapel van Groeningen. De gelukkige winnares van het beeldje was Alda School. Vervolgens werd er een aantal presentaties gegeven over de vorderingen van het Gildenfestijn in Groeningen volgend jaar. Door elke commissie werd besproken wat er al is gebeurd en wat de plannen zijn. Het zag er allemaal goed uit en we zijn samen goed op weg met de voorbereidingen.

Hierna werd de poetsploeg door hoofdman Theo Kuijpers in het zonnetje gezet, voor hun inzet het afgelopen jaar. Koning Jeroen Kuijpers nam ook de microfoon ter hand om even stil te staan bij het afscheid van Tinie Martens als vendelier en vendelleider. Namens de vendeliers overhandigde hij Tinie een levensmiddelenpakket en zijn vrouw Carla ontving een mooi bosje bloemen. Ook volgde er een vendelhulde door Jordi van Kessel, iets wat door de beschikbare ruimte niet meeviel. Na dit alles was het weer tijd voor het gezellig teren voor alle gildebroeders.

Ook de maandag begon weer volgens traditie in de kapel van Groeningen met een Heilige Mis voor alle levende en overleden gildebroeders. Hierna was er de traditionele koppenverkoop ten bate van de kapel. Ook dit was weer een gezellige middag voor alle aanwezigen. Het waren weer geslaagde dagen voor ons gilde en ook voor de kapel van Groeningen. We hopen dat iedereen het goed naar de zin heeft gehad. Uiteraard willen we iedereen bedanken die mee heeft geholpen voorafgaand en tijdens deze dagen. Wanneer iemand nog een goed idee heeft voor het middagprogramma voor volgend jaar, dan horen we het graag!

Bron (1e & 2e bericht): De Gelderlander 22-01-2008