St. Tunnis 2009

18/01/2009 & 19/01/2009

Afgelopen weekend was het weer tijd voor de traditionele St. Tunnis viering, waarbij we onze patroonheilige St. Anthonius Abt eren. De zondag begon vroeger dan gebruikelijk, omdat we bij het clubgebouw een nieuwe groepsfoto wilden maken voor het naderende Gildenfestijn in Groeningen. Ondanks de harde wind ging dit prima en konden we snel genoeg richting gildehuis “De Zandpoort” voor de aanvang van het St. Tunnis programma. Hier volgde een afmars naar de kapel voor de Heilige Mis. Ook deze Mis had een speciaal karakter vanwege de presentatie en inwijding van ons nieuwe hoofdvaandel. Aalmoezenier Linssen bedankte het oude hoofdvaandel voor de bewezen diensten en zorgde met hulp van een aantal aspirant-leden voor de inwijding van onze nieuwe trots. De aanwezigen waren zeer te spreken over ons nieuwe hoofdvaandel. Weer terug in “De Zandpoort” sprak hoofdman Theo Kuijpers een woord van welkom uit en wist hij het goede nieuws te brengen dat aalmoezenier Linssen heeft toegezegd om onze nieuwe gildepriester te zijn, wat ons ledenaantal weer op het bijzondere aantal van 100 leden bracht.

Hierna konden alle leden en aspirant-leden met partners plaatsnemen voor de koffietafel. Deze was goed verzorgd door “De Zandpoort” en viel dan ook goed in de smaak. Het was weer erg mooi om met zoveel bekenden bij elkaar te zitten. Net als voorgaande jaren kwamen er tijdens het eten op groot scherm foto’s van alle activiteiten van het afgelopen jaar voorbij, aangevuld met oude foto’s. Ook was er tijdens het middagprogramma een film van de gildedag in Maashees (24-08-2008) te zien. Net als vorig jaar werd er aansluitend aan de koffietafel een beeldje per opbod verloot. Op dezelfde manier als de koppenverkoop de dag erna werd geboden op het beeldje en de opbrengst (€ 287,50) komt ten goede aan het gilde en de kapel van Groeningen. Het mooie beeldje van een grizzlybeer was ook dit jaar weer aangeboden door Ben en Wilma Venneman uit Groeningen en werd gewonnen door Menta Brakel.

Als gast was ook Cor Bonants aanwezig namens de acht gilden van de gemeente Boxmeer. Hij nam van de gelegenheid gebruik om Marc Peters een mooi herinneringsschild aan te bieden voor zijn gemeentekoningschap van 2006 tot 2008. Ook bood hij zijn excuses aan voor het feit dat Marc dit schild nu pas in ontvangst kon nemen, in plaats van gebruikelijk tijdens het gemeentelijk koningschieten. Hierna nam Frans Kusters het woord namens Leo van der Sangen, de ontwerper van ons nieuwe hoofdvaandel. Helaas kon hij niet aanwezig zijn, maar Frans wilde toch graag het ontwerp van het vaandel toelichten. Vervolgens werd aan Joke Willigers een mooi cadeau aangeboden voor het vele werk wat ze heeft gestoken in het vervaardigen van ons nieuwe vaandel. Ook werd haar een cadeau meegegeven voor ontwerper Leo van der Sangen.

Ook was er weer een optreden van de drumband, waarbij een aantal nieuwe nummers ten gehore werd gebracht. Omdat de drumband vorig jaar is gepromoveerd naar de ereklasse is het repertoire van onze drumband uitgebreid met een aantal mooie nummers. Na dit optreden was het weer tijd voor het gezellig teren voor alle gildebroeders. Na de koffietafel en tijdens het teren werd er ook een optreden verzorgd door de Ierse band waar instructeur Harry van Bakel deel van uit maakt. De maandag begon traditiegetrouw met een Heilige Mis voor alle levende en overleden gildebroeders. Hierna was er de traditionele koppenverkoop ten bate van de kapel. Het was een gezellig middag met een bruto opbrengst van € 3.575,00. Daarmee zat het programma voor St. Tunnis er weer op en kunnen we terugkijken op een aantal mooie dagen. We willen iedereen bedanken die mee heeft geholpen en er bij was.