Pinksteren 2011

12/06/2011 & 13/06/2011

Uiteraard stonden de Pinsterdagen voor ons gilde weer in het teken van het koningschieten. Om de inwoners van Groeningen hier van op de hoogte te brengen trok de drumband voor een reveille weer vroeg door het dorp op 1e Pinksterdag. In de middag verzamelden het gehele gilde zich bij gildehuis “De Zandpoort” voor het koningschieten. Met prima weer vertrok het gilde naar het oude schietterrein “De Vogel” aan de Voortweg, waar volgens traditie door alle gildebroeders van 18 jaar en ouder een schot werd gelost op de houten vogel. Op dit oude schietterrein is eeuwenlang om het koningschap gestreden en het heeft dan ook nog steeds een bijzondere betekenis voor ons gilde. Na het schieten keerde het gilde terug naar schietterrein “De Lêmse Kuul” en hier werd door de Gildtmeesters de koningsvogel op de boom geplaatst. De koningsvogels werden vervolgens bevrijd middels de herenscheuten, die gelost werden door hoofdman Theo Kuijpers, beschermheer Karel van Soest, keizer Jeroen Kuijpers, erehoofdman Jan de Vos en koning Jan Jans. De keizer schoot hierbij enkel op de jeugdvogel.

Na deze officiële handeling kon de titelstrijd bij de volwassenen en bij de jeugd eindelijk beginnen. Voor het publiek was er de mogelijkheid om te schieten op een heuse publieksvogel en bij dit onderdeel waren maar liefst twintig deelnemers. Veronique Rijnen was degene die het laatste stuk hout met het 43e schot naar beneden wist te schieten en een mooi prijs won. Bij de jeugd hadden we dit jaar slechts drie deelnemers, namelijk Tom van Buijtene, Peerke Gooren en Jens Loenen. Het was Peerke Gooren die met het 106e schot (inclusief vijf herenscheuten) de vogel helemaal los wist te schieten. Hiermee werd Peerke voor de eerste keer jeugdkoning van ons gilde!

Bij het koningschieten voor volwassenen hadden we tien kanshebbers. Ook dit was vergeleken met voorgaande jaren een redelijk laag aantal. Maar dat maakte de wil om te winnen bij de deelnemers er niet minder om. Van de tien deelnemers waren er maar liefst zes die nog nooit koning waren geweest van ons mooie gilde. Op een gegeven moment zakte de vogel een heel eind naar beneden en leek het niet lang meer te duren voordat deze de schutboom zou verlaten. Toch moest iedereen nog tientallen schoten wachten totdat de vogel daadwerkelijk viel. Elk schot was het spannend en iedereen keek dan ook geïnteresseerd toe.

Het was Maik Vloet die met het 317e schot (inclusief vier herenscheuten) de complete vogel naar beneden liet vallen. Maik werd hiermee voor de eerste keer koning van ons gilde en volgde zo zijn vader Jos Vloet die in 2002 koning werd. Na de felicitaties van alle aanwezigen begon het schieten van de prijsvogel voor alle gekostumeerde leden. Hier hadden we maar liefst 31 deelnemers. Bijzonder genoeg was het ook nu weer Maik Vloet die de geldprijs in de wacht sleepte en wel met het 120e schot. Tijdens het schieten werden er demonstraties trommelen en vendelen gehouden waar iedereen aan mee kon doen. Toen alle prijzen verdeeld waren, werd overgegaan tot het omhangen van het koningszilver en volgde de vaanoverschrijding door de nieuwe jeugdkoning en koning. Met de nieuwe koningen in de gelederen marcheerde het voltallige gilde naar de kapel. Hier loste 2e Deken Marcel de Vos een aantal saluutschoten om de inwoners van Groeningen te laten weten dat we een nieuwe koning hebben. Hierna trokken het gilde naar gildehuis “De Zandpoort” en hier werd een vendelhulde en tromhulde gegeven. Tijdens het teren werd vervolgens door iedereen de drukke dag doorgenomen.

De volgende morgen was de drumband weer vroeg van de partij voor een reveille door Groeningen. Wat later verzamelde het gehele gilde zich weer voor de Heilige Mis die in de openlucht werd gegeven bij de kapel van Groeningen. Gelukkig hadden we ook nu weer prima weer en werd het met medewerking van de Gemengde Zangvereniging Groeningen en kapelaan Henk Janssen een prachtige Mis. Ook jubilarissen Huub Camps, Jan Jans en Rini Peters hadden een ereplaats gekregen tijdens deze Mis. Om de Mis nog wat specialer te maken begon men met de inzegening van ons nieuwe standaardvaandel. Standaardruiter Jolmer Langen en Deken Jan Loenen brachten het vaandel naar voren en hier werd er door kapelaan Henk Janssen een zegen over uitgesproken. Ook maakte hoofdman Theo Kuijpers bekend dat kapelaan Henk Janssen heeft aangegeven dat hij graag onze nieuwe gildepriester wil zijn.

Na een overvendeling van de nieuwe koningen, de jubilarissen, de beschermheer en de kapelaan marcheerde het gilde weer af naar het gildehuis voor de traditionele brandewijn en het teren. Hier werd door de hoofdman ook stilgestaan bij het jubileum van Huub Camps. Hij is 25 jaar gildebroeder en ontving uit handen van hoofdman Theo Kuijpers een zilveren schildje.

Rond de klok van half zeven ‘s avonds werden de koningin (Linda Vloet) en de jeugdkoningin (Lynn Vousten) ingehaald. Hierna volgde bij het gildehuis een trom- en vendelhulde en was er uit handen van koning Maik Vloet een traktatie voor de jeugd. Aansluitend begon het koninginnebal met de receptie voor de koning, koningin, jeugdkoning, jeugdkoningin, hofdames en jubilarissen. Ook kon men hier Jeroen Kuijpers feliciteren voor het behalen van de titel Persoonlijk Nederlands Kampioen op het NK Vrije Hand 2011. De avond was druk bezocht en het was erg gezellig. Later op de avond kreeg Peerke Gooren het koningsspeldje op zijn kostuum bevestigd en werden jubilarissen Jan Jans en Rini Peters gehuldigd door hoofdman Theo Kuijpers. Jan Jans is 25 jaar gildebroeder en Rini Peters 40 jaar gildebroeder en maar liefst 50 jaar tamboer. Ook stond de hoofdman uiteraard stil bij de bijzondere prestatie van Jeroen Kuijpers. Hierna kreeg 1e Deken Robby Willems het woord en werd afscheid genomen van 2e Gildtmeester Frans Kusters. Als Gildtmeester heeft Frans de afgelopen twee jaren veel inbreng gehad in het bestuur en hij heeft erg veel werk verricht. We willen hem als gilde hier heel hartelijk voor bedanken. Als vervanger werd de nieuwe 1e Gildtmeester bekendgemaakt en dit was Peter Gooren, de vader van onze nieuwe jeugdkoning. Na dit officiële gedeelte was er nog een loterij, waar mooie prijzen te winnen waren. Het feest ging ondertussen gewoon door en iedereen had het goed naar de zin.

We kunnen terugkijken op een mooie Pinksteren, waarbij alles erg goed is verlopen. Het gilde wil iedereen bedanken die aanwezig was en met ons deze dagen tot een succes heeft gemaakt.