St. Tunnis 2006

22/01/2006 & 23/01/2006

Afgelopen zondag was de eerste St. Tunnis in nieuwe stijl, zoals besloten was op de afgelopen jaarvergadering. Voordat we met alle leden naar de kapel van Groeningen trokken voor de Heilige Mis, hing Jan Ebben symbolisch het 1e Deken-schild bij zijn opvolger Robby Willems om. Hierna was het tijd voor de Heilige Mis in de kapel en werd er geofferd op de gildetrom door alle aanwezige kerkgangers. Na de Mis zijn we allemaal naar “De Zandpoort” gegaan, waar de hoofdman een welkomstwoord sprak. Hierna was het tijd voor het ontbijtbuffet voor alle leden met partners, dat dit jaar voor de eerste maal plaats zou vinden. Het uitstekende gezamenlijke buffet, was erg gezellig en voor herhaling vatbaar. Het geheel werd wat opgevrolijkt door drie figuranten, die tijdens het eten komische acts opvoerden.

Na het buffet was er het gezellig teren voor alle gildebroeders en bovendien was er de gelegenheid een tentoonstelling te bekijken met daarin onder andere het gildezilver en de onlangs teruggeschonken sabels. Ook de loterij was dit jaar in een nieuw jasje gestoken, met deze keer alleen prijzen die betrekking hadden op onze patroonheilige St. Anthonius Abt. De trekking werd verricht door onze koning Alby Jans en onze eigen patroonheilige Rinus Thijssen mocht de prijzen uitreiken, variërend van door Lucy Kusters gemaakte zult tot een tegoedbon voor twee uur werken op de boerderij van gildebroeder Jan Jans! Na de loterij was het nog geruime tijd gezellig en we kregen zelfs nog een bezoek van Prins Erwin dun Urste met zijn gevolg. De volgende dag begon weer zoals gebruikelijk in de kapel van Groeningen met een Heilige Mis voor alle levende en overleden gildebroeders. Hierna was er de traditionele koppenverkoop ten bate van de kapel, welke ruim € 2.400,- opleverde. Al met al waren het een aantal geslaagde dagen waar we met plezier op terug kunnen kijken.

Bron: Boxmeers Weekblad 25-01-2006