St. Tunnis 2010

17/01/2010 & 18/01/2010

Zondag en maandag stonden met de St. Tunnis viering weer in het teken van onze patroonheilige St. Anthonius Abt. Zondagmorgen begon zoals gebruikelijk met de Heilige Mis in de kapel van Groeningen. Vanaf gildehuis “De Zandpoort” begon de afmars naar de kapel. Het was redelijk koud, maar gelukkig wel droog. Aalmoezenier Linssen wist de Mis weer op een mooie wijze aan elkaar te praten. Vanwege het feit dat dhr. Kerssemakers onlangs is aangetreden als pastoor van de pastorale eenheid “Vierlingsbeek-Maashees”, heeft dhr. Linssen besloten om afstand te doen van zijn rol als gildepriester. De Heilige Mis van de volgende dag zou dan ook de laatste Mis zijn welke door aalmoezenier Linssen zou worden voorgedragen als gildepriester. Uiteraard wilde we deze gelegenheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom werd dhr. Linssen hartelijk bedankt voor zijn bewezen diensten. Jan de Vos nam van de gelegenheid gebruik om hem namens het kerkbestuur te bedanken en schonk hem hierbij een houten plaquette van de kapel van Groeningen. Ook Peter Verdijk bedankte de aalmoezenier namens de parochie. Aalmoezenier Linssen was hierdoor blij verrast en benadrukte dat het gilde altijd nog een beroep op hem kon doen wanneer dit nodig mocht zijn. Later op de dag zou hoofdman Theo Kuijpers de aalmoezenier nog namens het gilde bedanken en hem hierbij het boek “De Gouden Guld” schenken.

Weer terug bij “De Zandpoort” kregen alle aanwezige kinderen een traktatie uit handen van hoofdman Theo Kuijpers. Hierna volgde het heffen van de erewijn en konden alle leden en aspirant-leden met partners plaatsnemen voor de koffietafel. Deze was goed verzorgd door “De Zandpoort” en viel dan ook goed in de smaak. Het was weer erg mooi om met zoveel bekenden bij elkaar te zitten. Beschermheer Karel van Soest gaf alle aanwezigen nog de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar mee, alvorens iedereen kon beginnen met eten. Het middagprogramma was verzorgd door Gildtmeesters Maik Vloet en Frans Kusters en ze hadden hier duidelijk moeite voor gedaan. Na de koffietafel volgde namelijk een indrukwekkend gezamenlijk optreden van onze drumband en slagwerkgroep “De Kloppers” uit Nieuw-Bergen. Beide groepen brachten afzonderlijk een aantal nummers ten gehore en ze besloten met een nummer dat gezamenlijk gespeeld werd. Bijzonder hierbij was dat onze drumbandinstructeur Harry van Bakel ook instructeur van de slagwerkgroep uit Nieuw-Bergen is.

Na deze optredens werden de hobby’s van een aantal personen van ons gilde ten toon gesteld. Zo was een groot aantal schilderijen van Theo van Kessel te bewonderen en liet Truus Kusters zien hoe ze wijn maakt. Hiernaast stond de collectie kinderwagens van Maike Ebben tentoongesteld en kon men een potje darten met Jeroen Kuijpers en Gert-Jan de Wijse. De aanwezigen waren erg geïnteresseerd in deze bezigheden en het trok dan ook veel bekijks. Gedurende het middagprogramma werd tevens op groot scherm beelden vertoond van het Gildenfestijn in Groeningen vorig jaar. Rond de klok van 3 was het weer tijd voor het gezellig teren voor alle gildebroeders.

De maandag begon traditiegetrouw weer met een Heilige Mis voor alle levende en overleden gildebroeders. Hierna was er de traditionele koppenverkoop ten bate van de kapel. Voor deze gelegenheid werd voor de laatste keer door Piet Aben een varken geschonken. Piet heeft als varkensboer vele malen een varken geschonken, maar is onlangs als laatste varkensboer van Groeningen gestopt met zijn werkzaamheden. Uiteraard werd hij voor zijn schenking hartelijk bedankt door alle aanwezigen. Het werd een gezellige middag met een bruto opbrengst voor de kapel van Groeningen van ongeveer € 3.200,00. Daarmee zat het programma voor St. Tunnis er weer op en kunnen we terugkijken op een aantal mooie dagen. We willen graag alle aanwezigen en iedereen die heeft geholpen bedanken. Graag zien we iedereen volgend jaar weer terug.