Slotavond clubkampioenschap kruisboogschieten 2009-2010

05/02/2010

Vandaag stond de laatste schietavond van het clubkampioenschap kruisboogschieten 2009-2010 gepland. Op deze avond was er voor iedereen de laatste mogelijkheid om zich te bewijzen. Uiteindelijk zouden we kunnen bepalen wie zich het komende jaar clubkampioen kruisboogschieten mag noemen. Dit clubkampioenschap vond dit jaar alweer voor de zesde keer plaats. Met 21 geschoten series was het de drukste schietavond van dit kampioenschap.

Nadat iedereen zijn of haar laatste serie had geschoten kon door de wedstrijdjury de balans opgemaakt worden. Robby Willems en Carsten Willems konden vervolgens met hulp van hoofdman Theo Kuijpers de prijzen uitreiken. Tijdens de zes schietavonden hebben er 22 schutters deelgenomen aan het clubkampioenschap 2009-2010. Iedere wedstrijdavond kreeg elke deelnemer de gelegenheid om series te schieten van 24 schoten (vier proefschoten & 20 schoten die meetellen voor het algemeen klassement). Om opgenomen te worden in het eindklassement moest men minimaal drie maal een volledige serie schoten hebben gelost. Wanneer men meer dan drie series had geschoten, mocht een van de geschoten series vervallen. Van alle deelnemers zijn er helaas drie niet in geslaagd drie volledige series te schieten tijdens de zes schietdagen. De 22 deelnemers van dit jaar hebben tijdens de zes schietavonden in totaal 87 meegetelde series geschoten van 24 schoten (inclusief proefschoten). Er zijn dus in totaal niet minder dan 1.740 meegetelde schoten gelost op de vier verschillende kruisboogbanen (exclusief proefschoten). Vorig jaar was dit nog 1.520 schoten (76 meegetelde series).

Vijf schutters (Theo Kuijpers, Rinus Thijssen, Theo Vervoort, Chris Rijnen en Christien Rijnen) schoten op elk van de zes schietavonden minimaal één serie. De deelnemer die de meeste series schoot tijdens alle schietdagen was net als vorig jaar Rinus Thijssen, met ditmaal een aantal van 14 meegetelde series. Dit staat gelijk aan een aantal van 280 meegetelde schoten! Rinus Thijssen was tevens de schutter die het meeste aantal series op één schietavond heeft geschoten. Hij schoot op 25-01-2010 niet minder dan vier volledige series op dezelfde schietavond. Van de 87 meegetelde volledig geschoten series behaalde Lucy Kusters de hoogste individuele score, met een geweldige score van 192. Ze schoot op de laatste avond acht maal een 9, negen maal een 10 en drie maal een 10+! Van alle scores die meetellen voor het algemeen klassement is er tijdens de zes schietdagen in totaal 184 keer een 10+ (de hoogst mogelijke score) geschoten. Dit staat gelijk aan een gemiddelde van 0,1057 (gemiddeld schoten alle schutters samen dus in 10,57% van de schoten een 10+). Dit is een verbetering van 1,95% ten opzichte van vorig jaar. De schutters met het meeste aantal 10+en in één geschoten serie waren Maike Ebben en Sander Gerrits. Maike als Sander schoten een serie met 7 maal een 10+ over 20 schoten. De winnaar van het 10+ klassement was dit jaar Sander Gerrits met een geweldig gemiddelde van 0,2200 (22 keer een 10+ in 100 schoten). Hij ontving uit handen van de wedstrijdjury een trofee voor deze prestatie.

Vervolgens werden de overige uitslagen per klasse bekend gemaakt. De schutters per klasse die op de tweede en eerste plek waren geëindigd kregen een geldprijs. De winnaar van elke klasse kreeg hiernaast een medaille en een welverdiende bos bloemen. De schutter met de hoogste gemiddelde individuele score kreeg bovendien de felbegeerde wisselbeker en de titel van clubkampioen 2009-2010. Als tweede in klasse C (schutters zonder gemiddelde of met een gemiddelde score lager dan 170,00) is Veronique Rijnen geëindigd, met een gemiddelde score van 173,00 uit drie geschoten series. Winnaar van klasse C werd Sietse Postmus met een prima score van 177,3 uit drie geschoten series. In klasse B (schutters met een gemiddelde score van 170,00 tot 179,50) was Lucy Kusters absoluut heer en meester. Tijdens vier geschoten series behaalde ze een gemiddelde score van 189,50! Tweede in deze klasse werd Truus Kusters, met een score van 181,67 uit drie geschoten volledige series. In klasse A (schutters met een gemiddelde score hoger dan 179,50) was de tweede plaats voor Jeroen Kuijpers, met een score van 187,75 uit vier series. Sander Gerrits wist net als vorig jaar de winst in klasse A op zijn naam te schrijven, met een goede score van 188,60 uit vijf geschoten series. Toch was ook hij niet opgewassen tegen het geweld van Lucy Kusters en daarmee werd zij de nieuwe clubkampioen kruisboogschieten!

De prijs voor beste nieuwkomer (schutter zonder gemiddelde voor aanvang van het clubkampioenschap) was dit jaar voor Veronique Rijnen, met een score van 173,00 over drie geschoten series. De prijs voor de beste verbetering van het persoonlijke gemiddelde was voor Sietse Postmus. Hij verbeterde zijn gemiddelde met niet minder dan 6,62% (177,33 ten opzichte van 166,33) en ontving hiervoor een mooie trofee. De gemiddelde score van alle schutters die deel hebben genomen aan het kampioenschap lag dit jaar op 178,54 en dit is wederom een stijging ten opzichte van vorig jaar (178,37). Ook dit jaar zijn we met zijn allen dus weer wat beter geworden en blijven we de stijgende lijn aanhouden!

Ook na de prijsuitreiking was het nog erg gezellig en er kan dan ook weer teruggekeken worden op een mooie reeks schietavonden en een goed verlopen clubkampioenschap. De organisatie wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen tijdens de schietavonden. We hopen iedereen volgend jaar weer te zien, zodat we ook dan weer in een sportieve strijd onderling kunnen bepalen wie de nieuwe clubkampioen gaat worden!