Algemene jaarvergadering 2010

08/01/2010

Bij het begin van het nieuwe jaar hoort uiteraard ook de jaarlijkse algemene jaarvergadering voor alle leden van het gilde. De vergadering begon rond de klok van 20.00 uur en de opkomst was goed. Na de opening door hoofdman Theo Kuijpers volgde het kasverslag door 2e Deken Marcel de Vos. Met hulp van Marjon Ermers had hij dit jaar weer goed werk verricht. Hierna werd aangegeven dat de contributie, onkostenvergoeding en teergeld dit jaar niet zouden worden verhoogd. Vervolgens werd zoals gebruikelijk door een afgevaardigde van elk onderdeel binnen het gilde een verslag gegeven van het afgelopen jaar. Zo vertelde Jan Loenen iets over de prestaties van de geweerschutters. Hoogtepunt hierbij was uiteraard de organisatie van het NK Opgelegd 2009 op eigen terrein. Nog nooit hebben we dit mogen doen als vereniging en het is allemaal prima verlopen. Goede prestaties waren er tijdens het kampioenschap met name geleverd door Tom van Buijtene (Nederlands Reserve Jeugdkampioen), Fons Stam (1e Personeel Opgelegd Jeugd) en Tinie Martens (3e Personeel Opgelegd). Ook het clubkampioenschap en het Gildenfestijn kwamen verder aan de orde. Marjon Ermers vertelde vervolgens over de tamboers. Hierbij kwamen de gebruikelijke activiteiten van het gilde aan de orde. Helaas moest ze ook mededelen dat Yvonne Jans en Rianne Jans zijn gestopt als lid van de drumband. Na dit verhaal volgde Jeroen Kuijpers met een verhaal over de vendeliers en Christien Rijnen met een uiteenzetting over de kruisboogschutters. Christien had het hierbij met name over de clubkampioenschappen en de dorpencompetitie.

Hierna was er een terugblik op het Gildenfestijn 2009 door de hoofdman. Theo gaf aan dat het enorm veel werk is geweest om alles tot stand te brengen en dat het gelukkig allemaal goed is verlopen. Het is een geweldig feest geworden en de samenwerking verliep prima. Verder gaf Sjaak Elbers aan dat we het geheel ook met een positief saldo hebben kunnen afsluiten. Als dank aan de vele vrijwilligers zullen we een zitbank laten vervaardigen voor de inwoners van Groeningen. Ook wordt er een compilatie-dvd gemaakt voor alle vrijwilligers. Na de pauze werd stilgestaan bij de keizerswissel. Rini is lange tijd keizer van ons gilde geweest en was in die hoedanigheid ook onderdeel van het bestuur. Jeroen werd gevraagd om een speciaal schild van Keizer van Verdienste bij Rini op te spelden. Tevens werd een bijpassende oorkonde uitgereikt aan Rini. Ook Annemie wordt nogmaals bedankt omdat zij Rini hier altijd in gesteund heeft. Rini richtte ook nog een kort woord tot alle aanwezigen.

Hierna was het tijd voor de bestuursverkiezingen en het stemmen om nieuwe leden. Aftredend volgens rooster waren Robby Willems en Carsten Willems. Allebei wilden ze zich graag herkiesbaar stellen en zijn zonder tegenkandidaten herkozen als bestuurslid. Rob Martens werd automatisch lid doordat hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Er moest gestemd worden voor de toetreding van een drietal nieuwe leden, te weten: Mörgan Veekens, Nick Janssen en Erik van den Berg. Allemaal werden ze met ruime meerderheid gekozen en verwelkomd binnen ons gilde. Na de ingekomen stukken en een aantal korte mededelingen had Theo het nog kort over een aantal activiteiten van het afgelopen jaar. Helaas was beschermheer Karel van Soest niet aanwezig en kon hij dus niet het woord aan ons richten. Na de rondvraag volgde vervolgens de sluiting van de vergadering door hoofdman Theo Kuijpers en was ons gilde weer klaar voor een nieuw jaar.