St. Tunnis 2012

22/01/2012 & 23/01/2012

Op zondag 22 januari en maandag 23 januari vond weer de traditionele St. Tunnisviering plaats. Zondag begon het programma bij gildehuis “De Zandpoort”. Van hieruit gingen we naar de kapel voor de Heilige Mis. De Mis werd voorgegaan door pastoor Kerssemakers en verliep uitstekend. Tijdens de Mis hing Theo Kuijpers het hoofdman-schild om bij Berni Kusters en daarmee droeg hij symbolisch het hoofdmanschap over. Ook werd tijdens de Mis stilggestaan bij het feit dat de kapel een prachtig nieuw altaar heeft gekregen.

Terug bij “De Zandpoort” werd een vendelgroet gegeven aan Tinie en Carla Martens, ter ere van hun 25 jarige bruiloft. Toen iedereen binnen was bij “De Zandpoort”, werd begonnen aan het middagprogramma. Rond 11:45 uur sprak hoofdman Berni Kusters een woord van welkom uit en vervolgens begon het ontbijtbuffet waar alle leden en aspirant-leden met partners aan mochten deelnemen. Ook dit jaar was er weer een grote groep mensen die hiervan gebruik maakte.

Nadat alle tafels weer waren leeggeruimd kondigden Gildtmeesters Peter Gooren en Bert Willems goochelaar Leonard aan, welke een show van 60 minuten gaf. Hij bracht verschillende leuke goocheltrucs in een show waar ook leden van het gilde aan deelnamen. Zowel de kinderen als de ouderen vonden de show zeer geslaagd. Na afloop ging Leonard nog de zaal in om aan de tafels enkele goocheltrucs te laten zien. Toen Leonard weer weg was speelde het tamboerkorps nog een tweetal nummers die ook goed in de smaak vielen. Na afloop van het optreden was het weer tijd voor het gezellig teren door de gildebroeders.

Maandag begon de dag weer om 10.30 uur met een Heilige Mis voor alle levende en overleden gildebroeders. Aansluitend ging het gildebestuur en het kapelbestuur door naar gildehuis “De Zandpoort” om plaats te nemen aan de koffietafel. Rond 13.30 uur begon vervolgens de traditionele koppenverkoop ten bate van de kapel. Het was weer een gezellige middag en tevens werd er weer veel geld binnen gehaald voor het onderhoud van de kapel. Na afloop kunnen we weer zeggen dat beide St. Tunnis dagen goed zijn verlopen en we willen dan ook iedereen bedanken die mee heeft geholpen en die tijdens de dagen aanwezig waren.