Slotavond clubkampioenschap kruisboogschieten 2011-2012

03/02/2012

Afgelopen vrijdag stond de laatste schietavond van het clubkampioenschap kruisboogschieten 2011-2012 gepland. Op deze avond kon iedereen voor de laatste keer schieten voor het clubkampioenschap. Het clubkampioenschap kruisboogschieten vond dit jaar alweer voor de achtste keer plaats. De laatste schietavond was net als de overige schietavonden druk bezocht.

Nadat iedereen zijn of haar laatste serie had geschoten konden we gaan bepalen wie in elke klasse het beste had geschoten. Na alle berekeningen volgde de prijsuitreiking door Robby Willems en Christien Rijnen. Dit jaar waren er zes schietavonden die meetelden voor het clubkampioenschap en in totaal hebben 21 verschillende schutters deelgenomen. Helaas waren er hiervan 2 die niet het minimaal benodigde aantal series van 3 stuks heeft geschoten. Iedere wedstrijdavond kreeg elke deelnemer de gelegenheid om series te schieten van 24 schoten (vier proefschoten & 20 schoten die meetellen voor het algemeen klassement). Wanneer men meer dan drie series had geschoten, mocht een van de geschoten series vervallen. De 21 deelnemers van dit jaar hebben tijdens de zes schietavonden in totaal 80 meegetelde series geschoten van 20 schoten (exclusief proefschoten). Er zijn dus in totaal niet minder dan 1.600 meegetelde schoten gelost op de vier verschillende kruisboogbanen (exclusief proefschoten). Dit is 140 schoten minder dan de vorige twee edities van het clubkampioenschap.

Van de 80 meegetelde volledig geschoten series behaalden zowel Theo Kuijpers als Maik Vloet de hoogste individuele score, namelijk 195. Theo behaalde deze score op 19-12-2011 (8 x een 10+, 8 x een 10, 3 x een 9 en 1 x een 8) en Maik herhaalde dat kunstje op 9-1-2012 (8 x een 10+, 7 x een 10 en 5 x een 9). Maik had ook vorig jaar de hoogste individuele score, toen met 193. Van alle scores die meetellen voor het algemeen klassement is er tijdens de zes schietdagen in totaal 187 keer een 10+ (de hoogst mogelijke score) geschoten. Vorig jaar was dat over zeven schietavonden 184. Voor dit jaar staat dit gelijk aan een gemiddelde van 0,1169, dus gemiddeld schoten alle schutters samen in 11,69% van de schoten een 10+. De voorgaande twee jaren was dit gemiddelde 0,1057, dus in dit opzicht hebben we dit jaar beter geschoten dan de voorgaande twee jaren. De schutter met het meeste aantal 10+en in één geschoten serie was Lucy Kusters. Zij schoot op 9-1-2012 een serie met maar liefst 9 maal een 10+ over 20 schoten! Bijzonder was ook dat Theo Kuijpers twee series een aantal van 8 maal een 10+ heeft geschoten (op 21-11-2011 en 19-12-2011). Ook Maik Vloet schoot een serie van 8 maal een 10+ (op 9-1-2012). Vorig jaar was het aantal van 8 het hoogste en deze was toen enkel door Sander Gerrits geschoten.

Terwijl Lucy, Theo en Maik zo goed hadden geschoten, werd het 10+ klassement dit jaar toch gewonnen door iemand anders, namelijk Jac Gerrits. Hij schoot over een aantal van 60 meegetelde schoten maar liefst 17 maal een 10+ en had dus een gemiddelde van 0,2833 (= 28,33%)! Dit is een ruime verbetering van het hoogste gemiddelde van alle afgelopen edities (0,2333), welke ook op naam van Jac stond. Tweede werd Theo Kuijpers met een gemiddelde van 0,2750 (22 maal een 10+ over 80 meegetelde schoten). Jac ontving uit handen van de organisatie een trofee als winnaar van het 10+ klassement.

Vervolgens werden de uitslagen per klasse een voor een kenbaar gemaakt. De schutters per klasse die op de derde, tweede en eerste plek waren geëindigd kregen een geldprijs. De winnaar van elke klasse kreeg hiernaast een medaille en een bos bloemen. De schutter met de hoogste gemiddelde individuele score kreeg bovendien de beroemde wisselbeker en de titel van clubkampioen 2011-2012. Derde in klasse C werd Peter Jacobs (met een score van 166,00). Hij was zelfs zo tevreden over zijn eigen prestatie van deze avond (een score van 177), dat hij alle aanwezigen een rondje gaf! Tweede in klasse C werd Jos Kusters (net als vorig jaar), met deze keer een gemiddelde score van 174,67. Winnaar van klasse C werd Mörgan Veekens, met een mooi gemiddelde van 179,25 uit 4 geschoten series.

In klasse B won Rinus Thijssen met een score van 184,50 uit maar liefst 8 geschoten series (tevens het meeste aantal geschoten series van alle deelnemers). Tweede in deze klasse werd wederom Veronique Rijnen (met een score van 180,40) en derde werd Theo Vervoort (met een score van 179,75). In klasse A was de derde plaats voor Jac Gerrits, met een score van 187,67. Net als vorig jaar behaalde slechts twee schutters een gemiddelde boven de 190,00. Tweede werd Maik Vloet met een gemiddelde van 190,50 uit 4 geschoten series. Winnaar van klasse A en tevens de nieuwe clubkampioen werd Theo Kuijpers met een prachtige gemiddelde score van 191,50 uit 4 geschoten series. Voor Theo was het de eerste maal dat hij het clubkampioenschap kruisboogschieten op zijn naam schreef. Uit handen van Christien kreeg hij de prijs overhandigd.

De gemiddelde score van alle schutters die deel hebben genomen aan het kampioenschap lag dit jaar op 178,54. Dit was net iets lager dan de gemiddelde score van vorig jaar (178,63), maar gelijk aan de score van de editie 2009-2010. Ook na de prijsuitreiking was het nog erg gezellig en er kan dan ook weer teruggekeken worden op een mooie reeks schietavonden en een goed verlopen clubkampioenschap. De organisatie wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen tijdens de schietavonden. We hopen iedereen volgend jaar weer te zien, zodat we ook dan weer in een sportieve strijd onderling kunnen bepalen wie de nieuwe clubkampioen gaat worden!