Pinksteren 2006

04/06/2006 & 05/06/2006

Eindelijk waren dit jaar weer eens de vooruitzichten op mooi positief en dus zag iedereen het begin van de Pinksterdagen zonnig tegemoet. De eerste pinksterdag begon zoals gewoonlijk in alle vroegte met de reveille door de drumband en de rondgang door Groeningen. Omdat het de afgelopen jaren volgens velen té lang duurde voordat de koningsvogel naar beneden kwam, had het bestuur dit jaar opnieuw duidelijke regels opgesteld voor het vervaardigen van de koningsvogel. Net als vorig jaar was de verwachting na het zien van de vogel dan ook dat deze wel binnen 300 schoten niet meer op zijn plaats zou zitten.

Bij gildehuis “De Zandpoort” hing koningsknecht Theo van Kessel het nieuwe koningsschild van Alby Jans aan de koningsketting, iets wat als nieuw gebruik werd aangenomen. Rond 15.45 uur vertrok het gilde onder prima weersomstandigheden naar het oude schietterrein. Als verrassing kondigde hoofdman Jac Gerrits hier aan dat het bestuur had besloten om alle huidige gekostumeerde leden die in het verleden koning zijn geweest een herinneringsspeldje te schenken. Dit zilveren speldje, in de vorm van een koninklijke kroon, werd door de oud-koningen gewaardeerd. Nadat alle oud-koningen een voor een naar voren waren gekomen, werd volgens traditie door alle gildebroeders van 18 jaar en ouder een schot gelost op de houten vogel. Dit alles bij de schutsboom waar eeuwenlang om het koningschap is gestreden door onze voorouders. Na het schieten keerde het gilde terug naar het “De Lêmse Kuul” en eenmaal daar aangekomen werden de vogels op de schutsbomen geplaatst en kort hierna werden de koningsvogels bevrijd door de herenscheuten van de erehoofdman, eredeken, beschermheer, hoofdman, koning Alby Jans en keizer Rini Peters. Dit was voor Alby tevens zijn laatste handeling als koning van het gilde. Hierna werd hij van zijn koningszilver ontdaan en kon de strijd losbarsten.

De publieksvogel werd dit jaar na 91 schoten door Menta Brakel naar beneden geschoten. Bij de jeugd duurde de strijd vorig jaar veel te kort en om datzelfde dit jaar te voorkomen waren er nu extra richtlijnen voor de jeugdvogel. Na een mooi aantal van 153 schoten was het net als vorig jaar Linsey Gerrits die de vogel naar beneden schoot en hiermee het jeugdkoningschap prolongeerde. Bij de andere schutters gaf de vogel een lange tijd geen krimp en was er weinig te zeggen over het aantal schoten wat nodig zou zijn. Uiteindelijk was het Jan Jans die na het veel te hoge aantal van 525 schoten het laatste restje van de vogel omlaag liet tuimelen en zich voor de eerste maal koning van het gilde mag noemen. In de langzaam invallende duisternis werd teruggemarcheerd naar de kapel en was het, in tegenstelling tot de afgelopen paar jaar, weer mogelijk om een aantal saluutschoten te vuren om de inwoners van Groeningen aan te geven dat we een nieuwe koning in ons midden hebben. Hierna werd bij gildehuis “De Zandpoort” een vendelhulde aan de koning en jeugdkoningin gebracht, waarna onder het genot van enkele drankjes de dag nog eens doorgenomen werd.

De volgende morgen, voor velen na een korte nachtrust, werden de inwoners van Groeningen om zeven uur gewekt door de trommen van de tamboers. Hierna was het rond 10.00 uur tijd voor een speciale Heilige Mis in de openlucht bij de kapel. Net als vorig jaar waren de weergoden ons goed gezind, zodat de Heilige Mis in de kiosk kon plaatsvinden. Dit jaar hadden we de eer Bisschop Hurkmans te mogen ontvangen voor het leiden van de Mis. Mede hierdoor was het een drukbezochte Pinkstermis onder ideale weersomstandigheden. Met medewerking van de Gemengde Zangvereniging Groeningen werd de druk bezochte en sfeervolle Mis uitgevoerd.

Na een korte overvendeling van de nieuwe koning, beschermheer en Bisschop werd er weer afgemarcheerd naar het gildehuis voor de traditionele brandewijn en het teren. Het middagprogramma stond dit jaar in het teken van het 50-jarig bestaan van onze drumband. Er werden verschillende optredens verzorgd door huidige leden van de jubilerende drumband, maar ook door oud-leden die speciaal voor deze gelegenheid weer eens de trommelstokken opgepakt hadden. Het klonk allemaal erg mooi en de optredens waren dan ook zeker de moeite waard. Iedereen kreeg de gelegenheid de drumband te feliciteren met het jubileum. Ook was het mogelijk oude foto’s bekijken die zowel in albums en via een diavoorstelling aanwezig waren.

Rond de klok van half zeven ‘s avonds werden de koningin en de jeugdkoning ingehaald en na een trom- en vendelhulde en een traktatie door de koning aan alle aanwezige kinderen kon het koninginnebal beginnen. Er maakte veel mensen gebruik van de gelegenheid om tijdens de receptie de koningsparen en de jubilarissen te feliciteren. Ook was er aan de receptietafel plaats gemaakt voor Maik Vloet, die vorige week op een geweldige wijze de titel Nederlands Kampioen Persoonlijk Vrije Hand schieten in de wacht wist te slepen.

Dit jaar hadden we maar liefst 3 jubilarissen in ons midden. Zowel Tonny School (25 jaar gildebroeder) als Rinus Thijssen (25 jaar gildebroeder) en Frans Kusters (50 jaar lid van het tamboerskorps) werden op passende wijze in de belangstelling gezet. Voor onze patroonheilige Rinus Thijssen was er in plaats van het gebruikelijke zilveren schildje dat gedragen kan worden op het kostuum een alternatief geschenk. Hij ontving een tweetal zilveren plaatjes die hij kon bevestigen op zijn wandelstok waar hij als St. Anthonius altijd mee in de optocht loopt. Ook werd er door 1e Deken Robby Willems bekend gemaakt wie het komende jaar de nieuwe Gildtmeester mag zijn. Jos Vloet mag zich 1e Gildtmeester noemen en hij vervangt daarmee Marco Gerrits, die zijn 2 bestuursjaren er weer op heeft zitten. Tijdens de Pinksterdagen is ook twee maal het nieuwe teerlied opgevoerd door Peter Gooren, Bert Willems en Jac Gerrits. Dit lied, door hoofdman Jac Gerrits geschreven op de melodie van het welbekende “The Wild Rover”, viel goed bij de toeschouwers en al snel werd er volop meegezongen. Het gilde en de inwoners van Groeningen kunnen terugkijken op een geslaagd Pinksteren. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor ieders medewerking en belangstelling.