Vrije Gildedag Udenhout

26/08/2007

Als gilde hadden we besloten om dit jaar naar een gildedag te gaan van een gilde uit een andere kring, namelijk het gilde St. Joris van Udenhout uit de Kring Maasland. Hier waren we te gast als een van de 42 deelnemende gilden. Een drietal gildebroeders van ons gilde (koning Jeroen Kuijpers, hoofdman Theo Kuijpers en Frans Kusters) was al vroeg in Udenhout aanwezig voor de Heilige Mis en de aansluitende koffietafel. Voor alle deelnemers van ons gilde had het bestuur een busreis geregeld naar Udenhout toe en hier werd goed gebruik van gemaakt. Met ongeveer 40 personen reden we ’s morgens weg om er een mooi gildefeest van te gaan maken. Na een leuke rit arriveerden we mooi op tijd en hier begon alles met een optocht door Udenhout. Het was mooi om te zien dat de gilden uit de Kring Maasland er andere gebruiken op na houden dan de gilden van onze kring. Zo waren wij een van de weinige deelnemende gilden die een mooie drumband voorop had lopen. Na de optocht volgde de officiële opening en een massale opmars met alle aanwezige gilden. Hierna was het tijd voor de verschillende wedstrijden in het trommen, vendelen en schieten. Ook hier werd het duidelijk dat we meededen aan een gildedag van een andere kring. Zo waren er geen wedstrijden voor de muziektrommen en kon van ons gilde alleen Linda Vloet individueel deelnemen op de gildetrom. Bij het schieten was er geen onderdeel Vrije Hand en mocht de jeugd enkel meedoen bij het speciale onderdeel voor de jeugd. Wel waren er wedstrijden kruisboogschieten op de wip, bazuinblazen en zelfs handboogschieten en voetboogschieten. Hoewel we met ons gilde niet deelnamen aan deze wedstrijden was het toch mooi om hier naar te kijken. Ook bij de tentoonstelling waren er prijzen die we niet kennen in onze kring, zoals prijzen voor de mooiste gildetrom en het mooiste gildeattribuut.

Mede door dit alles wisten we met ons gilde helaas niet veel prijzen te winnen. Het was Marcel de Vos die de eer van ons gilde hoog wist te houden, door met het wipboomschieten een derde prijs in het onderdeel Personeel te winnen. Ook met het vendelen was het jammer genoeg niet gelukt om zilver te winnen. Na de prijsuitreiking reden we gezellig weer terug met de bus. We kunnen terugkijken op een aparte maar ook mooie gildedag.