Algemene jaarvergadering 2014

03/01/2014

Vrijdag 3 januari vond dit jaar de jaarlijkse algemene jaarvergadering plaats voor alle leden en aspirant-leden van het gilde. De vergadering begon om 20.00 uur en de opkomst was dit jaar minder dan de afgelopen jaren. Na de opening met de christelijke groet door hoofdman Berni Kusters hielden we een minuut stilte in acht om stil te staan bij het overlijden van gildebroeder Alphons Janssen in 2013.

Hierna werd goedkeuring gevraagd voor de notulen van de vorige algemene jaarvergadering, welke was opgesteld door 1e Deken Robby Willems. Robby werd bedankt voor het opstellen van de notulen. Vervolgens werd het kasverslag behandeld door 2e Deken Marcel de Vos. Aansluitend gaven de kascontroleurs Laurens van Dijk en Jac Gerrits aan dat de financiële stukken van het afgelopen jaar prima in orde waren. Marcel en administrateur Marjon Hermans-Ermens werden bedankt voor het opstellen hiervan. Volgend jaar zullen Jac Gerrits en Laurens van Dijk weer de controle doen. Reserve kascontroleur is Erwin Vousten geworden. De contributie, onkostenvergoeding en de hoogte van het teergeld blijven voor 2014 ongewijzigd.

Hierna volgde een verslag van de geweerschutters door Mörgan Veekens en daarna vertelde Jeroen Kuijpers over de activiteiten die door de vendeliers zijn ondernomen in het afgelopen jaar. Vervolgens was het tijd voor de bestuursverkiezingen en het stemmen voor de nieuwe leden. Aftredend volgens rooster waren Carsten Willems en Robby Willems. Ze hadden allebei aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een nieuwe periode. De positie van 1e Deken kwam hiermee vrij en zal opnieuw ingevuld moeten worden binnen het bestuur. Paul School had aangegeven dat hij toe zou willen treden tot het bestuur. Hij werd na een stemronde in het bestuur gekozen. De eerstvolgende bestuursvergadering zal binnen het bestuur bepaald worden wie de functie van 1e Deken op zich zal gaan nemen. Berni nam het woord en bedankte Carsten en Robby voor de afgelopen jaren dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het bestuur. Beide hebben twee termijnen van vier jaar in het bestuur gezeten en daarvoor hebben ze een jaar meegelopen. Carsten was Toegevoegd Deken en Robby was die periode 1e Deken. Berni feliciteerde ook Paul en wenste hem veel succes voor de komende jaren. Vervolgens werd er gestemd voor de toetreding van een nieuw lid, namelijk Davy van der Krabben. Davy werd met alleen maar positieve stemmen gekozen en verwelkomd binnen het gilde.

Na de pauze volgde een verslag van de tamboers door Marjon Hermans-Ermers en spraken Christien Rijnen en Truus Kusters over de activiteiten waar de kruisboogschutters (traditioneel en wip) in 2013 aan hadden deelgenomen. 1e Deken Robby Willems besprak vervolgens de ingekomen stukken en had nog enkele mededelingen. Hij ging onder andere in op het ledenaantal, de jubilarissen, belangrijke uitgaven over 2013 en de gildedagen waar we het komende jaar aan zullen deelnemen. Het komende jaar kennen we de volgende jubilarissen: Marcel Ebben (25 jaar gildebroeder) en Marcel de Vos (25 jaar gildebroeder). In 2014 zullen we als gilde deelnemen aan de vrije gildedag in Beugen (15-06-2014) en de vrije gildedag in Oeffelt (24-08-2014). Hierna volgde een verrassende mededeling door Robby. Hij gaf namelijk aan dat hij contact had gehad met iemand uit Engeland en dat het hem is gelukt om een zilveren schild van het gilde terug te kopen. Het ging hier niet zo maar om een schild, maar om de keizersster van Leonardus Derks uit 1935. Mooi detail is dat we als gilde niet wisten dat we dat jaar een keizer in ons midden hadden. Meer informatie over deze bijzondere vondst volgt zo snel mogelijk in een ander nieuwsbericht.

Hierna werd nog ingegaan op diverse activiteiten van het komende jaar. Zo sprak Theo Kuijpers over de vorderingen van de organisatie van het NK Vrije Hand Wipboomschieten in Groeningen. Ook werd aangegeven dat we dit jaar nieuwe schoenen willen gaan aanschaffen voor alle gekostumeerde leden en aspirant-leden. Als gilde zullen we ook deelnemen aan het project ‘Symphonica in Sporto’, waarbij we een activiteit zullen gaan organiseren samen met een andere vereniging uit Vierlingsbeek of Groeningen. Helaas kon beschermheer Karel van Soest door omstandigheden niet aanwezig zijn bij de vergadering. Wel had hij via de mail laten weten dat hij ons het beste voor het nieuwe jaar wenst en ons veel succes wenst bij de activiteiten in het komende jaar. Na de rondvraag volgde de sluiting van de vergadering. Het was een prettige en goede vergadering. We willen alle aanwezigen hartelijk danken.