Jan Ebben benoemd tot Eredeken

06/01/2006

Tijdens een goed bezochte jaarvergadering op vrijdag 6 januari is Jan Ebben, tijdens zijn aftreden als 1e Deken, benoemd tot Eredeken van het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde te Groeningen. Jan is 24 jaar lid geweest van het bestuur van het gilde en gedurende deze tijd heeft hij de functie van 1e Deken / secretaris vervuld. Jan is sinds 1967 lid van het gilde en in 2000 was hij 40 jaar tamboer. Naast bestuurslid is hij ook vele jaren bespeler geweest van de gildetrom en de overslagtrom. Bovendien is hij drumbandinstructeur geweest bij het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde te Groeningen, maar ook bij gilden in de buurt. Daarnaast is hij jarenlang voorzitter & lid geweest van de tromcommissie Kring Land van Cuijk, is hij in 1992 koning geweest van het gilde en is hij in 2000 koninklijk onderscheiden. Hiernaast is Jan jarenlang mede beeldbepalend geweest voor het Sint Anthonius & Sint Nicolaasgilde te Groeningen.

Jan nam het bijbehorende schild dankbaar in ontvangst uit handen van hoofdman Jac Gerrits. Zijn vrouw Mieke Ebben kreeg uit handen van de hoofdman een bos bloemen voor het steunen van haar man tijdens al deze jaren. Tijdens de jaarvergadering is tevens pastoor Frans Teunissen, welke heeft aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden, bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het gilde. Ook hij kreeg een gepast geschenk van het gilde en nam deze met plezier in ontvangst. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde jaarvergadering die gelukkig niet al te lang uitliep.