Jubileum 75 jaar Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk

01/06/2008

Ter ere van het 75 jarig bestaan van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk was er afgelopen zondag een speciale gildedag in Boxmeer. Het uitgangspunt hierbij was dat iedereen van de gilden betrokken was bij alle activiteiten, zodat iedereen de gelegenheid had om met alle gilden bij elkaar te zijn. Hierdoor had deze gildedag een heel ander karakter dan dat we gewend zijn. Het geheel begon erg vroeg met een Heilige Mis in een grote tent op het Weijerplein, waar alle leden bij aanwezig waren. Deze Mis stond in het teken van verbondenheid en uiteindelijk werd er dan ook een ketting gemaakt van schakels welke elk een gilde voorstelden. Na de Mis was er een koffietafel voor de genodigden en kreeg elk lid van de gilden een prima lunchpakket. Hierna was het tijd voor de gezamenlijke optocht door het centrum van Boxmeer, de massale opmars en het slangendefilé op het Weijerplein.

Na het officiële gedeelte waren er demonstraties van verschillende gilden in het centrum van Boxmeer. Ook was er een schietwedstrijd voor de koningen en de keizers van de verschillende gilden. Helaas viel ons gilde hierbij niet in de prijzen. Er waren verschillende nationale en internationale gastgilden uitgenodigd en ook was er een groot Middeleeuws tentenkamp opgezet. Aan het einde van de dag was er een vermakelijke veldslag nagebootst tussen de twee Middeleeuwse groepen die te gast waren. Hierbij kregen de acht gilden van de gemeente Boxmeer het met burgemeester Karel van Soest voor elkaar om uiteindelijk de zogenaamd gestolen vlag van Boxmeer terug te krijgen. Aan het einde van de dag kregen alle deelnemende gilden een fraai herinneringsschild uitgereikt. Mede vanwege de koopzondag die tegelijkertijd was georganiseerd, was het een druk bezochte en mooie dag. Al met al kunnen we allemaal terugkijken op een geslaagde viering van dit bijzondere jubileum.