Koningin inhalen en 2 serenades

11/09/2021

Na het koningschieten op 17 juli waarbij Maik Vloet zich tot nieuwe koning van ons gilde schoot, had het gilde in verband met de op dat moment geldende coronamaatregelen en de vakantieperiode nog geen gelegenheid gehad om de nieuwe koningin Hilde Vloet-Abels in te halen. Deze traditie hoort plaats te vinden voordat het gilde kan uittrekken en zich kan presenteren bij een volgende activiteit of evenement. Daarom vertrok het gilde op 11 september naar de familie Vloet voor dit officiële moment van het intreden van Hilde, als nieuwe koningin in het gilde. Vervolgens werd het koningszilver van Hilde overgedragen aan Maik en werd het tijd voor het brengen van maar liefst twee serenades aan twee gildebroeders en hun familie en vrienden.

Het gilde vertrok naar het adres van gildebroeder Tonny School om hem, z’n echtgenote Alda en familie een serenade te brengen i.v.m. de bedrijfsbeëindiging van Bouwbedrijf A.G. School. Ze werden verrast met een trom- en vendelhulde en een mooie speech door hoofdman Gert-Jan de Wijse. Na een dankwoord van Tonny moest het gilde het aangeboden drankje voor dit moment even afslaan, anders kwamen we niet op tijd bij de volgende serenade.

Het gilde vertrok richting “De Zandpoort” waar gildebroeder Sjef Versteegen met z’n echtgenote Nell, kinderen en verdere familie en vrienden hun 50-jarig huwelijksjubileum vierden. Ook hier werd een trom- en vendelhulde gebracht en sprak hoofdman Gert-Jan het gouden paar en verdere familie toe met mooie woorden. Het gilde werd uitgenodigd door Sjef en Nell om binnen nog even een drankje te nuttigen.