Kringjaarvergadering te Grave

03/02/2007

Afgelopen zaterdag zijn we met drie leden van het bestuur (Rini Peters, Robby Willems en Carsten Willems) vroeg richting Grave gegaan om deel te nemen aan het programma van de kringjaarvergadering van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk. Hier werden we om 9.00 uur welkom geheten in het Palazzo Theater, waarna we gezamenlijk voor een Plechtige Eucharistieviering vertrokken naar de Sint Elisabethkerk. De Heilige Mis stond onder leiding van pastor Johan Meijer en er was zang van de Gemengde Zangvereniging Grave. Na de mooie mis keerden we weer terug naar het Palazzo Theater waar we een hapje konden eten.

Na de koffietafel sloot ook Theo Kuijpers zich bij ons gezelschap aan. Hij had het ochtendprogramma moeten laten varen omdat hij met een aantal andere gildebroeders namens ons gilde een bezoek had gebracht aan de uitvaartdienst van gildebroeder Ton de Koning uit Maashees. Kort daarna opende kringvoorzitter dhr. O Bouwmans de kringjaarvergadering met de christelijke groet. De vergadering verliep goed, zonder veel discussie of onenigheid. Een aantal zaken was speciaal voor ons gilde van belang. Zo is er definitief groen licht gegeven voor de Kringgildedag die we in Groeningen willen organiseren op 17 mei 2009. Hiermee is ook voor ons gilde dus het startsein gegeven voor de voorbereidingen. Het verplichte aantal gildebroeders in een optocht bij een gildedag is gebleven op het aantal van 13 personen (inclusief koning, vaandrig en gildetrom). Ondanks dat er bezwaar was, is er een voorstel aangenomen om de zilvertentoonstelling op gildedagen te veranderen. Voorheen kreeg ieder gilde de kans om een beperkte hoeveelheid zilver en dergelijke ten toon te stellen en daar komt nu verandering in. Vooral vanwege de wat lage opkomst is besloten om voortaan iedere gildedag vijf gilden de gehele ruimte te geven om op te vullen met alles wat ze maar willen tonen. Hiermee is het niet meer mogelijk om punten te scoren voor het algemeen klassement, omdat niet ieder gilde mee kan doen aan de tentoonstelling. Het voorstel wordt voor de eerste keer op de gildedag in Milsbeek getest en zal daarna geëvalueerd worden. Vanwege het wegvallen van een van de leden van de schietcommissie gaf Karel Holleman nog aan dat er dringend gezocht wordt naar nieuwe leden voor deze commissie. Leden van ons gilde die hierin geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen met iemand van het bestuur.

Hierna werd overgegaan tot de bestuursverkiezing van het kringbestuur. Omdat Frans Kusters had aangegeven te willen stoppen na deze jaarvergadering heeft men een vervanger gezocht voor zijn bestuursfunctie. Het nieuwe bestuurslid is Mark Rutten geworden van het St. Joris en St. Anthoniusgilde uit Maashees. Hij zal net als Frans Kusters het onderdeel standaardrijden op zich nemen. Als dank voor datgene wat Frans Kusters de afgelopen 24 jaren heeft gedaan als lid van het kringbestuur werd hij toegesproken door kringvoorzitter dhr. O. Bouwmans. Hierbij werd hij benoemd tot lid van verdienste van de Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk en kreeg hij bijbehorende onderscheiding met oorkonde overhandigd. Al met al was het een mooie dag voor alle aanwezigen. Het geheel was goed verzorgd door het gilde Cloveniers of Schutterye tot Grave. Er staat het komende jaar weer veel op het programma, dus we zullen met zijn allen ongetwijfeld weer een mooi jaar tegemoet gaan.