St. Tunnis 2007

21/01/2007 & 22/01/2007

Afgelopen zondag was ons gilde weer samen voor de viering van St. Tunnis, voor de tweede maal in nieuwe stijl. Voordat we met alle leden door de sterke wind naar de kapel van Groeningen trokken voor de Heilige Mis, hing Jac Gerrits symbolisch het hoofdmanschild om bij onze nieuwe hoofdman Theo Kuijpers. Hierna was het tijd voor de Heilige Mis in de kapel en werd er geofferd op de gildetrom door alle aanwezige kerkgangers. Na de Mis zijn we allemaal naar het gildehuis “De Zandpoort” gegaan, waar de nieuwe hoofdman de voorzittershamer overgedragen kreeg en een welkomstwoord sprak. Hierbij schonk hij extra aandacht aan het afscheid van tamboerinstructrice Liesbeth School en bedankte hij alle personen die het afgelopen jaar ons clubgebouw hebben gepoetst.

Hierna was het tijd voor de koffietafel voor alle leden met partners, iets wat vorig jaar goed in de smaak viel. Het uitstekende gezamenlijke buffet was erg gezellig en wederom zeker voor herhaling vatbaar. Tijdens het buffet kon iedereen bijpraten met elkaar en werd er door Servaas Frissen sfeervolle achtergrondmuziek op de piano verzorgd. Ook kon men oude foto’s en films van ons gilde voorbij zien komen op groot scherm. Er was zelfs de mogelijkheid voor iedereen om een dvd met oude videobeelden van 1970-1984 te bestellen voor een bedrag van € 5,00 (waarvan € 2,50 zal worden gebruikt voor de aanschaf van het nieuwe hoofdvaandel). Na het buffet was er een dubbel optreden van gilde-troubadour Henk Habraken uit Heeswijk-Dinther. In twee maal een half uur zong hij op mooie wijze over het gildewezen in het algemeen en over gebeurtenissen bij ons gilde in het bijzonder. Zo zong hij over het afscheid van Liesbeth School, de verdiensten van Maik Vloet en Marc Peters, onze nieuwe jubilarissen Sjef Versteegen en Jan Ebben en koning Jan Jans. Ook het aftreden van Jac Gerrits en Erwin Vousten en zelfs onze patroonheilige en Peter Gooren werden in de liederen opgenomen. Het optreden viel goed in de smaak bij de aanwezigen. Hierna gaf onze eigen drumband een goed verzorgd optreden waarbij als klap op vuurpijl een nieuw ingestudeerd nummer op originele wijze werd uitgevoerd.

Na dit muzikaal intermezzo was het dan uiteindelijk tijd voor het gezellig teren voor alle gildebroeders. Het teren werd ingeluid door het gezamenlijk zingen van ons teerlied, onder begeleiding van Servaas Frissen op de piano. Ook was er dit jaar tijdens het teren een korte loterij die ditmaal in het teken stond van het feit dat we dit jaar als gilde de magische grens van 100 leden voorbij zijn gestreefd. De trekking werd verricht door onze koning Jan Jans, onze eigen patroonheilige Rinus Thijssen, Tonny School, Marco Gerrits en Carsten Willems. Alle aanwezigen maakten kans op geweldige prijzen, zoals 100 gram Gelderse rookworst, 100 pluggen, 100 gram Rempejek (pikante pindasnack), 100 papieren zakdoekjes, 100 vellen eetpapier, 100 vlaggenprikkers en jawel, 100 roerstaafjes! De volgende dag begon weer zoals gebruikelijk in de kapel van Groeningen met een Heilige Mis voor alle levende en overleden gildebroeders. Hierna was er de traditionele koppenverkoop ten bate van de kapel, welke nog meer geld opleverde dan het vorige jaar. Al met al waren het een aantal geslaagde dagen waar we met plezier op terug kunnen kijken. Iedereen bedankt die meehielp deze dagen tot een succes te maken!