Nieuwjaarsreceptie 4 gilden

07/01/2007

Zoals gebruikelijk zijn we afgelopen zondag met de vier gilden van de oude gemeente Vierlingsbeek bij elkaar gekomen om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar mee te geven. De vier gilden (het Onze Lieve Vrouwe Gilde Holthees, het St. Joris en St. Anthoniusgilde Maashees, het St. Theobaldusgilde Overloon en St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen) waren goed vertegenwoordigd in Plein 27 te Maashees. Na woorden van de kapitein van het gilde van Maashees was het de nieuwe wethouder dhr. Gerard Everink die namens hemzelf en de gemeente Boxmeer iedereen het beste voor het komende jaar wenste.

Nadat iedereen elkaar de handen had geschud, namen ook dhr. Karel van Soest en echtgenote de microfoon ter hand om iedereen alvast een voorspoedig nieuw jaar te wensen. Vervolgens kon iedereen nog gezellig bijpraten met elkaar, om hierna weer huiswaarts te keren. Onze complimenten voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie door het gilde van Maashees.