Lintjes voor Rini Peters en Karel van Soest

27/04/2012

Burgemeester en beschermheer Karel van Soest heeft vrijdag 27 april in het gemeentehuis aan zestien inwoners van de gemeente Boxmeer een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Gildebroeder en Keizer van Verdienste Rini Peters was één van de gelukkigen. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tot ieders verrassing werd Karel van Soest aan het einde van de plechtigheid zelf benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding uit handen van Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant. Hij heeft de onderscheiding te danken aan het feit dat hij zich al vele jaren op verschillende vlakken inzet als burgemeester, maar ook buiten zijn burgemeesterschap om. Zo heeft hij een groot aantal nevenfuncties, is hij beschermheer van een vijftal gilden uit de gemeente (waaronder ons gilde) en is hij ambassadeur van stichting Energy4All.

Zoals gezegd kreeg ook gildebroeder Rini Peters een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Tijdens de uitreiking sprak burgemeester van Soest zijn waardering uit voor de vele jaren dat Rini zich had ingezet en nog steeds inzet voor verschillende verenigingen. Zo is Rini 26 jaar namens de huurders bestuurslid geweest van woningstichting Vierlingsbeek en heeft hij zich bij R.K.V.V. Volharding Vierlingsbeek op verschillende vlakken verdienstelijk gemaakt. Hier is hij onder andere 9 jaar verzorger geweest van het 1e elftal, is hij 8 jaar begeleider geweest van een jeugdteam en is hij al ruim 6 jaar grensrechter bij het 5e elftal. Ook is hij al sinds 1980 collectant voor onder andere de Nierstichting en KWF Kankerbestrijding.

Daarnaast heeft hij de onderscheiding gekregen omdat hij veel heeft gedaan voor ons gilde. Hij heeft 26 jaar deel uitgemaakt van het bestuur en hij is al ruim 50 jaar actief als tamboer. Bovendien is hij 5 jaar koning geweest en 21 jaar keizer. Ook heeft hij op Kringgildedagen, Vrije Gildedagen en Landjuwelen als tamboer, koning en keizer veel prijzen gewonnen en daarmee heeft hij een positieve bijdrage geleverd aan het aanzien en de uitstraling van ons gilde. Daarnaast is hij lid geweest van meerdere organisatiecomités en commissies voor de organisatie van Gildenfeesten, is hij voorzitter van stichting “De Lêmse Kuul” en speelt hij al vele jaren een rol bij de coördinatie van de Heilige Missen. Al met al heeft hij zich op een waardevolle manier op verschillende gebieden ingezet. We zijn blij dat hij deze onderscheiding heeft ontvangen mede vanwege zijn inzet voor ons gilde.