Nieuwjaarsreceptie gemeente Boxmeer

02/01/2007

Zoals gebruikelijk was ook dit jaar weer een afvaardiging van ons gilde uitgenodigd voor het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Boxmeer. Namens ons gilde waren koning Jan Jans, keizer Rini Peters, gemeentekoning Marc Peters, 1e Deken Robby Willems, 1e Gildtmeester Jos Vloet en toegevoegd deken Carsten Willems aanwezig. Samen met genodigden van onder andere de andere zeven gilden van de gemeente Boxmeer, ondernemers uit de gemeente, wethouders en afgevaardigden van de gemeentelijke politie en brandweer bracht iedereen de gelukwensen voor het nieuwe jaar over.

Burgemeester en tevens beschermheer van ons gilde dhr. Karel van Soest gaf een duidelijke toespraak, waarin hij alle belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue liet passeren. Uiteraard werd ook het prolongeren van de gemeentelijke koningstitel door ons gilde niet achterwegen gelaten. De burgemeester sloot af met een gezamenlijke proost op het nieuwe jaar, waarbij iedereen de beste wensen werd meegegeven. Het geheel vond dit jaar plaats in de aparte omgeving van het in graffiti gehulde oude gemeentehuis in Boxmeer, wat bijna plaats zal gaan maken voor de nieuwe versie. Na weer bijgepraat te hebben met oude en nieuwe bekenden keerden we gezamenlijk weer huiswaarts. Het geheel was goed verzorgd, onze complimenten voor de gemeente Boxmeer.

Bron: dé Weekend Krant Boxmeer 05-01-2007