Pinksteren 2009

31/05/2009 & 01/06/2009

Gelet op de vooruitzichten wisten we al dat we dit jaar erg mooi weer zouden gaan krijgen met Pinksteren. Zo begon de drumband dit jaar dan ook met goede moed aan de reveille en rondgang door Groeningen. Bij gildehuis “De Zandpoort” bevestigden Gildtmeesters Maik Vloet en Herman Vervoort het nieuwe koningsschild van Jeroen Kuijpers aan de koningsketting. Hierna vertrok het gilde naar het oude schietterrein “de Vogel” aan de Voortweg. Hier moet volgens traditie door alle gildebroeders van 18 jaar en ouder een schot worden gelost op de houten vogel. Op dit schietterrein is namelijk door onze voorouders eeuwenlang om het koningschap gestreden.

Na het schieten keerde het gilde terug naar schietterrein “De Lêmse Kuul” en werd de koningsvogel op de schutsboom geplaatst. Kort hierna volgde de bevrijding van de koningsvogels door de herenscheuten van erehoofdman Jan de Vos, eredeken Jan Ebben, beschermheer Karel van Soest, hoofdman Theo Kuijpers, keizer Rini Peters en koning Jeroen Kuijpers. Voor Jeroen Kuijpers was dit zijn laatste handeling als koning van het gilde. Hierna werd hij van zijn koningszilver ontdaan en kon de strijd opnieuw losbarsten. Het beloofde dit jaar een apart wedstrijd te worden, omdat Jeroen zich de afgelopen twee jaar al tot koning had geschoten. Hierdoor kon hij dit jaar keizer worden en om die reden mocht keizer Rini Peters na 21 jaar weer aantreden om zijn titel te verdedigen. Rini had hiervoor de mogelijkheid om na élk schot te schieten en bovendien mocht hij van verschillende posities schieten.

Na het afhangen van het koningszilver werd er begonnen met het schieten op de publieksvogel en de koningsvogels. Bij het schieten om de publieksvogel was het Jeanne van Kessel die met het 86e schot het laatste hout naar beneden schoot. Bij de jeugd was het dit jaar Tom van Buijtene die de vogel liet vallen en hiermee de nieuwe jeugdkoning van ons gilde werd. Een mooie prestatie van ons nieuwe jeugdlid. Maar zoals verwacht werd er vooral uitgekeken naar de strijd om de koningstitel. In totaal streden 14 schutters mee en het laatste stuk hout werd zowaar tegen alle kansberekening in ook dit jaar door Jeroen Kuijpers naar beneden geschoten met het 302e schot. Niet alleen werd hij hierdoor de nieuwe koning, maar hij nam tevens de keizerstitel van Rini Peters over, die al sinds 1988 deze titel mocht voeren.

Hierna werd begonnen met het schieten van de prijsvogel voor alle gekostumeerde leden. Ook hier was het Jeroen Kuijpers die met het 38e schot de geldprijs in de wacht sleepte. Hierna werd overgegaan tot het omhangen van het koningszilver bij koning en jeugdkoning en volgde de vaanoverschrijding. Met de nieuwe koning en jeugdkoning in de gelederen marcheerden we vervolgens terug naar de kapel, waar door Marcel de Vos en Erwin Vousten saluutschoten werden gelost om de inwoners van Groeningen aan te geven dat we een nieuwe koning in ons midden hebben. Hierna was er bij gildehuis “De Zandpoort” een vendelhulde en een kort optreden van de drumband. Tijdens het gebruikelijke teren werd vervolgens nog nagepraat over de dag.

Tweede Pinksterdag was de drumband weer vroeg uit de veren om de inwoners van Groeningen te wekken. Het was weer prachtig weer en daarom was het mogelijk om de Heilige Mis in de openlucht bij de kapel plaats te laten vinden. Met medewerking van de Gemengde Zangvereniging Groeningen en aalmoezenier Linssen werd er voor de vele aanwezigen een mooie Mis uitgevoerd. Na een overvendeling van de nieuwe koningen, de beschermheer en de aalmoezenier marcheerden we weer af naar het gildehuis voor de traditionele brandewijn en het teren. Rond de klok van half zeven ‘s avonds werden de koningin en de jeugdkoningin ingehaald. Hierna volgde bij het gildehuis een trom- en vendelhulde en een traktatie door de koning en jeugdkoning aan alle aanwezige kinderen.

Daarna was het tijd voor het traditionele koninginnebal met de receptie voor de koning, koningin, jeugdkoning, jeugdkoningin en hofdames. Kort na de receptie kreeg de nieuwe koning uit handen van Rini en Annemie Peters de wisselbokaal overhandigd welke hoort bij het koningschap. Natuurlijk werd er deze avond ook stilgestaan bij de keizerswissel. Zowel Rini Peters als zijn vrouw Annemie Peters kregen van hoofdman Theo Kuijpers een grote bos bloemen uitgereikt. Ook kreeg de nieuwe jeugdkoning het bijbehorende speldje op zijn kostuum bevestigd. Hierna werd afscheid genomen van Herman Vervoort als 2e Gildtmeester. Hij heeft de afgelopen twee jaren als Gildtmeester veel kunnen betekenen voor ons gilde. Tevens werd de nieuwe 1e Gildtmeester bekendgemaakt, namelijk Frans Kusters. Na dit officiële gedeelte werd er een loterij gehouden waar mooie prijzen werden verloot.

Hierna kwam het feest goed op gang en heeft iedereen nog een mooie avond gehad. Als gilde zijn we erg tevreden met het verloop van de Pinksterdagen. Iets wat het extra mooi maakte was het jubileum van gildebroeder Harrie Cremers. We vierden samen het 50 jarig jubileum als gildebroeder. Helaas kon Harrie niet aanwezig zijn om een zilveren schildje in ontvangst te nemen, maar het bestuur heeft hem dit persoonlijk overhandigd. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor hun medewerking en belangstelling.