Pinksteren 2022

04/06/2022 & 05/06/2022

Op zaterdag 4 juni, daags voor Pinksteren, heeft ook dit jaar het koningschieten voor het St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen plaatsgevonden. De zaterdag begon al vroeg, want om 7.00 uur in de ochtend werd Groeningen al gewekt door de drumband van het gilde. Tijdens deze rondgang door het dorp werd de drumband uitgenodigd voor een ontbijt bij Hilde Vloet, die op dat moment nog koningin van ons gilde was.

Aan het einde van de middag vertrok het gilde naar het oude schietterrein bij het veldkapelletje aan de Voortweg om enkele schoten te lossen op een houten vogel. Traditiegetrouw moet er op het oude schietterrein jaarlijks een schot gelost worden. Helaas kwam daar de vogel iets te vroeg naar beneden, zonder ook maar één schot gelost te hebben. Het was hierdoor niet mogelijk om alle gildeleden een schot te laten lossen, wat gebruikelijk is. Het ene schot werd gelost door Hilde Vloet. Zij nam de taken van koning Maik Vloet waar, die door ziekte helaas niet aanwezig kon zijn. Hierna trok het gilde naar het gildeterrein “De Lêmse Kuul” voor de start van het koningschieten.

Na het lossen van vijf herenscheuten (door de koningin, beschermvrouwe, keizer van verdienste, erehoofdman en hoofdman) én exact 300 schoten door de acht deelnemende gildebroeders en voor de 1e keer gildezusters, was de strijd gestreden.

Uiteindelijk wist Jos Vloet de houten koningsvogel eraf te schieten. Hiermee schoot hij zichzelf tot koning van ons gilde voor 2022-2023. Ook ging de strijd los tussen vier jeugdleden en uiteindelijk werd Silke Ebben jeugdkoningin na 49 schoten

Silke mag voor het komende jaar haar rol als jeugdkoningin innemen. Ook was er dit jaar weer het onderdeel voor het publiek. Het schieten op deze “publieksvogel” werd dit jaar gewonnen door Nel Versteegen. Zij wist de klos met het 62e schot naar beneden te halen. Het gilde stelde zich weer op, het hoofdvaandel werd op de grond gelegd en de nieuwe koning, jeugdkoningin en beschermvrouwe hadden de eer om over het vaandel in te treden in het gilde.

Hierna trok het gilde langs de kapel voor het lossen van enkele schoten ten teken dat de nieuwe koning bekend is. Daarna naar “De Zandpoort” voor een trom- en vendelhulde, aansluitend teren en gezellig samen zijn aan het einde van een zonnige en warme dag vol met gildeactiviteiten.

De start van Pinksterzondag, 5 juni, begint gelukkig droog en zonnig en wederom met reveille door het dorp. Die dag kreeg de drumband een ontbijt van zowel Silke als van Jos; onze nieuwe jeugdkoningin en koning. Tijdens de Heilige Mis in de open lucht op het grasveld bij de kapel werden de jubilarissen van ons gilde in het zonnetje gezet. De Heilige Mis werd geleid door gildepriester Ruud Willemsen. Tijdens deze mis werden zoals gebruikelijk intenties voorgelezen. Ook ’t Groenings Koor verzag ons van mooie klanken tijdens de mis.

In de avond hadden de weergoden bedacht om ons te zegenen met een fikse bui die de rest van de avond zou duren. Dat maakte dat we het programma moesten aanpassen. De koningin en jeugdkoning werden dit jaar niet thuis ingehaald door het voltallige gilde, maar werden door het gildebestuur per auto opgehaald en naar “De Zandpoort” gebracht. Hier stond binnen een erehaag voor hen klaar. De trom- en vendelhulde werden eveneens binnen gegeven. Daarna kon de receptie en het koninginnebal beginnen. Tijdens het koninginnebal werden onze jubilarissen gehuldigd en ontvingen zij hun zilveren jubileumschildje. Dit waren Harm Thijssen, Sjef Versteegen en Jan de Vos. Hans Gerrits en Huub Huibers waren al eerder jubilaris, maar door de pandemie was hun huldiging uitgesteld naar deze avond. Maik Vloet zal op een later tijdstip zijn schildje in ontvangst nemen. Op deze avond zijn ook de nieuwe Gildtmeesters bekend gemaakt. Tinie Martens mag voor 2 jaar deze taak vervullen en Erwin Vousten gaat deze rol voor 1 jaar op zich nemen. Gildtmeesters zijn o.a. verantwoordelijk voor het (konings)zilver en zij mogen deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

Het was weer een mooi en ‘alles is anders’ Pinksterweekend van ons gilde. Jos Vloet en Silke Ebben feliciteren we nogmaals met het behalen van hun koningschap. We gaan er met z’n allen weer een mooi gildejaar van maken.