St. Tunnis 2020

19/01/2020 & 20/01/2020

Op zondag 19 januari en maandag 20 januari vond weer de traditionele St. Tunnis viering plaats. Op deze dag komen we als gilde bij elkaar om de patroonsdag van onze patroonheilige Sint Anthonius Abt te vieren. Zondag begon het programma bij gildehuis “De Zandpoort”. Van hieruit gingen we naar de kapel voor de Heilige Mis. De mis werd voorgegaan door gildepriester Ruud Willemsen en verliep uitstekend. Tijdens deze mis werd er geofferd op de gildetrom door alle aanwezige kerkgangers en werd er stilgestaan bij de overleden gildebroeders.

Tijdens de Mis hing hoofdman Theo Kuijpers het 1e Deken schild om bij Marjon Hermans-Ermers. Op de algemene jaarvergadering op 3 januari is besloten dat vrouwen nu ook volwaardig lid kunnen worden van ons gilde. Ze hebben daarmee nu ook stemrecht tijdens ledenvergaderingen, kunnen meedoen met het koningschieten en teren en kunnen toetreden tot het bestuur. Voorheen waren vrouwen aspirant-lid en was dit niet mogelijk. Marjon Hermans-Ermers is vervolgens toegetreden tot het bestuur en onlangs is besloten dat ze de functie van 1e Deken (secretaris) op zich zal gaan nemen.

Na de Mis zijn we met ons hele gezelschap weer richting het gildehuis “De Zandpoort” gegaan. Hier sprak hoofdman Theo Kuijpers een woord van welkom uit. Ook bedankte hij Nelly Gommans-Versteegen voor het schenken van een mooie klapper vol met oude foto’s en krantenberichten van ons gilde, die ze door de jaren heen heeft verzameld. Hierna begonnen we aan het middagprogramma met het ontbijtbuffet waar alle leden en aspirant-leden met partners aan mochten deelnemen. Ook dit jaar was er weer een grote groep mensen die hiervan gebruik maakte en het eten was goed verzorgd door “De Zandpoort”. Daarna speelde onze eigen drumband onder leiding van Jan Voermans een aantal mooie nummers en was er een loterij waarbij leuke prijzen te winnen waren. Hierna kregen we ook nog bezoek van Rob van Elst uit Groesbeek als straatveger ‘Dik dun Unmundige’. Deze tonprater bracht ons een leuk optreden en ook sommige leden van ons gilde ontsprongen hierbij niet de dans! Na afloop was het weer tijd voor het gezellig teren door de gildebroeders.

Maandagmiddag was er een Heilige Mis voor alle levende en overleden gildebroeders en daarna begon de traditionele koppenverkoop ten bate van de kapel van Groeningen. Het was een gezellige avond en er werd weer een mooi geldbedrag binnengehaald voor het onderhoud van de kapel. Beide St. Tunnis dagen zijn goed verlopen en we willen dan ook iedereen hartelijk bedanken.