Allerheiligenviering 2012

03/11/2012

Afgelopen zaterdag verzorgde het gilde samen met het Groenings Koor weer de Allerheiligen viering in de Sint Laurentiuskerk te Vierlingsbeek. Het zag er bijna naar uit dat we deze traditionele viering dit jaar niet meer op de gebruikelijke manier mochten organiseren. In eerste instantie was namelijk besloten dat er alleen ruimte was op de zondagmorgen om 9.00 uur. Na overleg tussen beide verenigingen moest men echter concluderen dat er op dat tijdstip weinig animo zou zijn om zo compleet mogelijk aan te kunnen treden. Ook hadden de meeste bezoekers al te kennen gegeven dat ze op dat tijdstip niet aanwezig wilden of konden zijn. Het zag er naar uit dat een jarenlange traditie ineens op zou moeten houden te bestaan. Na veel overleg en verschillende telefoontjes is het uiteindelijk toch gelukt om de viering te houden op de gebruikelijke zaterdagavond. Gezien de huidige ontwikkelingen met de kerken in de regio was het misschien wel de laatste keer dat we deze viering konden organiseren.

Na een voorwoord van commandant Marc Peters was het woord aan pastoor Roland Kerssemakers. Hij wist de gedachte van Allerheiligen en Allerzielen mooi te verwoorden. Ook Rini Peters en koning Maik Vloet kregen de gelegenheid om een bijdrage te leveren aan de viering. Tijdens de Mis waren er ook mooie optredens van onze drumband en van vendelier Tren Baltussen. Ook hielp het gilde met verschillende taken, zoals het aansteken van de kaarsjes. Het Groenings Koor, onder leiding van Hans van Zeeland en onder begeleiding van Frans Stegers, bracht tijdens de Mis prachtig zang ten gehore. Het geheel is prima verlopen en de opkomst was goed. Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft geholpen met de viering en uiteraard ook naar iedereen die aanwezig was. Hopelijk was dit niet de laatste keer dat we samen deze Mis mochten verzorgen.