Nieuwe koning en jeugdkoningin

27/05/2023 & 28/05/2023

Tijdens het afgelopen Pinksterweekend is er weer volgens traditie geschoten voor een nieuwe koning(in) en jeugdkoning(in) van ons gilde. Op zaterdagochtend om klokslag 7 uur werd Groeningen wakker gemaakt door de drumband om iedereen te laten weten dat het koningschieten in het verschiet ligt. De drumband kreeg na de reveille een ontbijt bij Jos Vloet, die op dat moment nog koning is.

In de middag rond de klok van 15.30 uur vertrekt het bijna voltallige gilde naar de Voortweg om daar een schot te lossen op het oude schietterrein. Als alle gildeleden een schot hebben gelost vertrekken ze naar het gildeterrein “De Lêmse Kuul”. Hier startte rond de klok van vijf het koningschieten. In totaal hebben 8 gildeleden gestreden voor de titel.

Uiteindelijk wist Frans Kusters na 298 schoten de vogel eraf te schieten. Hij mag zich voor het komende jaar koning van ons gilde noemen

Het is voor de 6e keer dat Frans zich tot koning schoot. Dit is voor zover bekend een record binnen het eeuwenlange bestaan van ons gilde. Voor de jeugd hebben in totaal 5 jeugdleden mee geschoten voor de titel jeugdkoning(in). Hierbij wist Tessel Kamminga na 73 schoten de vogel eraf te schieten. Zij is voor dit jaar jeugdkoningin van ons gilde. Voor de publieksvogel werd ook flink gestreden. In totaal deden 20 personen mee en pas na 128 schoten werd het klosje hout door Roy (gast van De Ezelgasterij) eraf geschoten.

Na het bekend worden van de nieuwe koning en jeugdkoningin vertrok het gilde naar de Voortweg voor het lossen van enkele saluutschoten en naar de kapel voor het blazen op de klaroen ter bekendmaking aan de inwoners van Groeningen dat er een nieuwe koning en jeugdkoningin in ons midden zijn. Van daaruit liep het gilde naar “De Zandpoort” voor een trom- en vendelhulde met aansluitend teren en gezellig samen zijn.

Ook op zondagochtend om 7 uur werd Groeningen wederom wakker gemaakt door de drumband. We hebben een nieuwe koning en jeugdkoningin en over een aantal uren start de Heilige Mis! De drumband kreeg daarna een ontbijt bij de nieuwe koning Frans Kusters en bij de nieuwe jeugdkoningin Tessel Kamminga.

De zondag staat in het teken van de traditionele Heilige Mis met medewerking van ’t Groenings Koor. Deze heeft plaatsgevonden op het grasveld bij de kapel en was voor iedereen toegankelijk. Gildepriester Ruud Willemsen heeft deze mis geleid.

In de avond is de receptie en het koninginnebal. Voorafgaand hieraan was de trom- en vendelhulde met vervolgens een traktatie aan alle aanwezige kinderen door de nieuwe koning Frans Kusters bij “De Zandpoort”. Tijdens het koninginnebal was er gelegenheid Frans Kusters (als zijnde nieuwe koning en jubilaris), de jeugdkoningin Tessel Kamminga en Maik Vloet (jubilaris 2022) te feliciteren.

Het waren twee prachtige, feestelijke en zonnige dagen. Daar zullen we nog volop van nagenieten. Met deze dagen in onze herinnering gaat het gilde zich voorbereiden voor de komende gildedag in Oploo op zondag 18 juni en alle verdere activiteiten voor dit jaar.